Tag Archives: Technet

SharePoint 2013 jest już dostępny do pobrania na MSDN/Technet

SharePoint Server 2013 w wersji RTM jest już możliwy do ściągnięcia dla subskrybentów MSDN/Technet. Obecnie dostępna jest jedynie wersja anglojęzyczna.

Przypominam, że wersja Server jak i Foundation będzie dostępna dla wszystkich użytkowników już w grudniu.

Dobry artykuł: Wzmacnianie zabezpieczeń SharePoint

Microsoft Graphite imitation
Photo by barcoder96
Na łamach polskiego wydania TechNet opublikowany został artykuł dotyczący możliwości zabezpieczenia farmy usług SharePoint w oparaciu o najnowsze rozwiązania firmy Microsoft – Windows Server 2008 oraz usługę IIS w wersji 7.0.

Więcej na temat głównego celu artykułu napisał sam autor w poniższym akapicie:

W tym artykule przedstawiam aspekty zabezpieczeń SharePoint w środowisku intranetu opartego na Windows Server 2008. Rozważać będę ogólne uwarunkowania zabezpieczeń SharePoint wykraczające poza granicę indywidualnej farmy i wdrożenie NAP z wymuszaniem IPsec oraz towarzyszącymi regułami zabezpieczeń i izolacji w celu ograniczenia ryzyka. Dla administratorów SharePoint oczywistą korzyścią ze stosowania NAP jest możliwość zablokowania dostępu do zasobów SharePoint przez niezarządzane komputery klienckie. Inną być może mniej rzucającą się w oczy korzyścią jest możliwość podzielenia intranetu na oddzielne sieci logiczne poprzez izolację domeny i serwera. W ten sposób można ochronić zarówno przychodzącą, jak i wychodzącą łączność pomiędzy klientem a serwerem, a także ograniczyć ruch do właściwych serwerów frontowych. Przy założeniu, że do 30 procent firmowych witryn SharePoint zlokalizowanych jest na niedostatecznie zabezpieczonych, źle zorganizowanych serwerach oddziałowych, często całkowicie poza bezpośrednią kontrolą działów IT, korzyści z ograniczenia ruchu klienckiego nie można przecenić.

Zachęcam do lektury powyższego artykułu, na pewno rozwiązania w nim opisane znajdą zastosowanie również i w nowym wydaniu SharePointa.

Artykuł dostępny pod adresem: