Tag Archives: Sandbox

Jak zainstalować rozwiązanie typu sandbox

Fun With Particulates

Począwszy od SharePointa 2010 możliwe jest w tym środowisku wdrażanie rozwiązań typu sandbox. Konieczność dostarczenia tego typu rozwiązania wymuszone zostało potrzebą rynku jak i wdrożeniem usługi Office 365, która zezwala jedynie na wdrożenia tego typu rozwiązań. Aplikacja, webpart napisany w trybie “piaskownicy” jest mocno ograniczony względem tradycyjnego rozwiązania. Autorzy takiej solucji mają bardzo ograniczony zakres możliwości wpłynięcia na farmę SharePoint:

  • wszystkie operacje odbywają się w kontekście zalogowanego użytkownika
  • nie ma możliwości wyjście poza obręb witryny, na której zainstalowano rozwiązanie
  • nie ma możliwości dodania elementów do GACa – dodatkowych dll’ek
  • nie ma możliwości dodanie elementów do struktury plików w layouts 
Z jednej strony widzimy, że rozwiązanie takie może po prostu mniej, nie mniej równocześnie daje nam gwarancje bezpieczeństwa. Nie ma możliwości by w takim wypadku wpłynąć na stabilność czy też wydajność całej farmy. Widzicie też dlaczego jest jedyna dopuszczalna wersja rozwiązań możliwych do instalacji w chmurze Microsoftu – Office 365.