Tag Archives: Powershell

Podpinanie dedykowanej bazy danych do każdego zbioru witryn

Piling boxes again

Nie każdy wie, że SharePoint umożliwia uruchomienie osobnej bazy danych dla każdego zbioru witryn. Oczywiście domyślna konfiguracja pozwala na uruchomienie Web Aplikacji z dedykowaną bazą danych oraz możliwością dodawania do niej wielu zbiorów witryn. Dobrze jednak wiedzieć, że bazy danych zawartości możemy stworzyć dla każdego site collection.

Continue reading Podpinanie dedykowanej bazy danych do każdego zbioru witryn

Super user account – Konfiguracja object cache w SharePoint Server 2010

S is for Superman

Natrafienie na poniższy komunikat w logach serwera SharePoint oznacza brak skonfigurowanych użytkowników odpowiedzialnych za obsługę Object Cache:

Object Cache: The super user account utilized by the cache is not configured. This can increase the number of cache misses, which causes the page requests to consume unneccesary system resources.
To configure the account use the following command ‘stsadm -o setproperty -propertyname portalsuperuseraccount -propertyvalue account -url webappurl’. The account should be any account that has Full Control access to the SharePoint databases but is not an application pool account.
Additional Data:
Current default super user account: SHAREPOINT\systems

Continue reading Super user account – Konfiguracja object cache w SharePoint Server 2010

Powershell: Lokalna farma jest niedostępna

WIndows PowersHell

Szybka porada ku pamięci. Uruchamiamy Powershellowy Shell SharePointa 2010 i otrzymujemy komunikat:

The local farm is not accessible. Cmdlets with FeatureDependencyId are not registered.

 

W polskojęzycznej wersji będzie to komunikat: Lokalna farma jest niedostępna. FeatureDependencyId nie jest zarejestrowany.

 

Komunikat wynika z braku uprawnień na bazie SQL SharePoint_Config. W celu poprawnego uruchomienia cmdletu należy dodać uprawnienia na bazie. Jeśli chcemy wykonywać jakiekolwiek operacje najlepiej jak będzie to dbowner.

 

 

 

 

Numer wersji SharePoint 2010

Windows PowerShell failProsty sposób na szybkie uzyskanie numeru wersji wdrożonego środowiska SharePoint 2010. Rozwiązane szczególnie przydatne w wypadku planowania wdrożeń upgradów lub podnoszenia wersji

Get-spfarm | select BuildVersion

W wyniku zapytani na ekranie wyświetlona zostanie wersja farmy SharePoint.