Tag Archives: Office 365

Model uprawnień w Sharepoint

kijkduin security

Na łamach bloga Office 365 publikowałem ostatnio serię prezentacji wideo przedstawiających dokładne omówienie modelu uprawnień w usłudze SharePoint Online. Jako, że model ten pokrywa się w 80% z tradycyjną edycja SharePoint i jest on omówiony w bardzo przystępny sposób zachęcam do zapoznania się z serią.

Seria omawia:

  • Wprowadzenie do modelu uprawnień
  • Dodawanie użytkowników i nadawanie uprawnień
  • Możliwości dotyczące zarządzaniem uprawnieniami
  • Dziedziczenie uprawnień
  • Uprawnienia typu – Dostęp ograniczony

Jak zainstalować rozwiązanie typu sandbox

Fun With Particulates

Począwszy od SharePointa 2010 możliwe jest w tym środowisku wdrażanie rozwiązań typu sandbox. Konieczność dostarczenia tego typu rozwiązania wymuszone zostało potrzebą rynku jak i wdrożeniem usługi Office 365, która zezwala jedynie na wdrożenia tego typu rozwiązań. Aplikacja, webpart napisany w trybie “piaskownicy” jest mocno ograniczony względem tradycyjnego rozwiązania. Autorzy takiej solucji mają bardzo ograniczony zakres możliwości wpłynięcia na farmę SharePoint:

  • wszystkie operacje odbywają się w kontekście zalogowanego użytkownika
  • nie ma możliwości wyjście poza obręb witryny, na której zainstalowano rozwiązanie
  • nie ma możliwości dodania elementów do GACa – dodatkowych dll’ek
  • nie ma możliwości dodanie elementów do struktury plików w layouts 
Z jednej strony widzimy, że rozwiązanie takie może po prostu mniej, nie mniej równocześnie daje nam gwarancje bezpieczeństwa. Nie ma możliwości by w takim wypadku wpłynąć na stabilność czy też wydajność całej farmy. Widzicie też dlaczego jest jedyna dopuszczalna wersja rozwiązań możliwych do instalacji w chmurze Microsoftu – Office 365.