Category Archives: Dziwne problemy

Brak elementów pasujących do wyszukiwania

Usługa wyszukiwania pełnotekstowego to jedna z najbardziej przydatnych funkcji SharePointa. Bez dobrze działającej wyszukiwarki wartość tego systemu jest zdecydowanie mniejsza. Komunikat o treści “Brak elementów pasujących do wyszukiwania” w oknie wyszukiwania informuje nas, że z naszym pełnotekstowym wyszukiwaniem nie jest najlepiej. Z czego może wynikać taki błąd?
search

Continue reading Brak elementów pasujących do wyszukiwania

Problemy z polskimi znakami w SharePoint 2013

Jesteśmy już po kilku wdrożeniach SharePointa 2013 u naszych polskich klientów, po których nasuwają się już pierwsze wnioski dotyczące tego środowiska. Przede wszystkim odbiór systemu jest bardzo dobry. Duży wpływ na to mają zamiany w interfejsie jak i funkcje takie jak Office Web Apps 2013, które w końcu biznesowi się przydają. Użytkownikom system po prostu się podoba 😉 Wydanie to mimo tego, że jest stosunkowo świeże nie zawiera również błędów uniemożliwiających pracę, przez co odbiór aplikacji jest całościowo bardzo dobry.

Nie oznacza to jednak, że wydanie to nie zawiera drobnych błędów. Jednym z nich jest obsługa polskich znaków.

litery

Continue reading Problemy z polskimi znakami w SharePoint 2013

Http Error 400 – Bad request – Invalid Header

Tytułowy błąd może zostać wyświetlony na witrynie SharePointa 2010 w sytuacji zastosowania uwierzytelniania za pomocą protokołu Kerberos. Scenariusz taki stosujemy w wypadku, gdy chcemy zapewnić mechanizm Single Sign On w połączeniu dodatkowego systemu do SharePointa. Mechanizm taki możemy wykorzystywać np. łącząc się do zewnętrznych danych w raporcie pliku Excel prezentowanego za pomocą Excel Services. Niestety domyślna konfiguracja środowiska może generować błąd HTTP Error 400 – Bad request – Invalid Header. W takiej sytuacji wymagane są dodatkowe prace.

nod4

Continue reading Http Error 400 – Bad request – Invalid Header

SharePoint a akceleracja WAN

Ferrari 599XX

Dzisiaj krótki wpis ku pamięci dotyczący akceleracji rozproszonych sieci WAN w kontekście współpracy z SharePoint. SharePoint sam w sobie z takowym rozwiązaniem nie ma problemów nie mniej jeden problem może się pojawić. Po uruchomieniu akceleracji sieci WAN mogą przestać działać wszystkie kontrolki typu SharePoint Picker. Po uruchomieniu jakiegoś zapytania o użytkownika czy dane zewnętrzne kontrolka nie zwraca żadnych danych lub permanentnie prezentuje proces wyszukiwania.

Rozwiązaniem problemu jest wyłączenie cache’owania uwierzytelniania NTLM w  narzędziu akceleracyjnym. IIS wymaga autoryzacji NTLM per request. Po wyłączeniu wszystkich opcji, które oszczędzają zasoby na tym elemencie problem zostaje rozwiązany.