Kastomizowanie SharePoint z użyciem JavaScript – Operacje na kolumnach

Rozpoczynamy aktywne wykorzystywanie akcji JavaScript do budowania dynamicznie zmieniających się lub kastomizowanych formularzy w SharePoint. Znając korzyści płynące z używania kodu JavaScript w SharePoint oraz metodę umożliwiającą dodawanie kodu JavaScript do SharePoint’a możemy przejść do pierwszych pomysłów na ich wykorzystanie. Zaczniemy od operacji na kolumnach formularza.

hidden

 

Wymagania

Do realizacji tego zadnia będziemy potrzebować biblioteki jQuery. Bibliotekę możecie pobrać z oficjalnej strony jQuery. Co ważne należy pobrać wersję skompresowaną oraz dodać ją do biblioteki dokumentów gdzie będziemy przechowywać nasz kod w pliku txt.

Poniżej znajdziecie podstawowe operacje możliwe do wykonania na kolumnach w formularzu SharePoint.

 

Operacje

Ukrywanie kolumny

Ukrywanie kolumny wyboru typu zawartości

$('select[id*="ContentTypeChoice"]').parent().parent().hide();

Ukrywanie kolumny

$("input[title='NazwaWyswietlanaKolumny']").parent().parent().hide();

Pokazywanie kolumny

$("input[title='NazwaWyswietlanaKolumny']").parent().parent().show();

Włączanie kolumny tylko do odczytu

$("input[title='NazwaWyswietlanaKolumny']").attr("readonly","true");

Wyłączanie kolumny tylko do odczytu

$("input[title='NazwaWyswietlanaKolumny']").attr("readonly","false");

Włącznie trybu Disabled

$("input[title='NazwaWyswietlanaKolumny']").attr('disabled','disabled');

Odczyt wartości kolumny do zmiennej

Odczyt kolumny tekstowej, daty, liczbowej

var Zmienna = $("input[title='NazwaWyswietlanaKolumny']").val();

Odczyt pola wyboru

var Zmienna = $("select[title='NazwaWyswietlanaKolumny']").val();

Odczyt pola odnośnik do innej listy

var Zmienna = $("option:selected", $("select[title='NazwaWyswietlanaKolumny']")).text();

Ustawianie wartości kolumny

$("input[title='NazwaWyswietlanaKolumny']").val("Wartość");

 

Wywoływanie operacji

Posiadają przygotowane operacje musimy wybrać moment kiedy mają zostać wykonane:

Po czytaniu formularza

$(document).ready(function(){
//OPERACJE
}

Przed zapisem formularza

function PreSaveAction() {
//OPERACJE
}

Przykładowy kod

Na koniec prezentuje prosty kod ukrywający kolumnę wyboru typu zawartości.

//Dodanie biblioteki jQuery
<script src="http://intranet/SiteAssets/jquery.js" type="text/javascript"></script>
//Docelowy kod naszej funkcji ukrywającej kolumny
<script type="text/javascript">
//Nasza operacja zostanie wywołana w momencie, gdy strona będzie załadowana
$(document).ready(function(){
//Ukrywanie kolumny wyboru typu zawartości
$('select[id*="ContentTypeChoice"]').parent().parent().hide();
});
</script>

One thought on “Kastomizowanie SharePoint z użyciem JavaScript – Operacje na kolumnach”

 1. a jak zmienić szerokość kolumny w sharepoint 2013 widok edycji (arkusza danych). Znalazłem w sieci aby coś takiego dodać do edytora zawartości, wcześniej url do jquery już pomijam tutaj:

  $(document).ready(function() {
  $(“TH.ms-vh2:contains(‘temat’)”).css(“min-width”, “350px”);
  $(“TH.ms-vh2-nofilter:contains(‘zadania’)”).css(“min-width”, “400px”);
  $(“TH.ms-vh2-nofilter:contains(‘komentarz’)”).css(“min-width”, “600px”);
  });

  nie działa u mnie, niestety nie mogę się doklikać firebugiem jak się nazywa nazwa klasy odpowiedzialna za moją kolumnę i okpowiednio zamienić 🙁
  może coś poradzisz?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *