December 2013 Cumulative Update dla SharePoint Server 2013

W dniu dzisiejszym ukazał się opóźniony Cumulative Update dla SharePoint Server 2013. Nowy CU przynosi sporo poprawek, ale niestety nie można go wdrożyć w środowisku z uruchomionym Performance Point Services, gdyż uszkadza kontrolkę PerformancePoint Dashboard Designer. Skłania mnie to do zasugerowania wam przeczekanie go do momentu wydania Service Packa 1.

cu-2013

Opisy Cumulative Update:

Pobierz October 2013 Cumulative Update:

Kilka uwag co do wdrażania aktualizacji:

  • UWAGA! Dodatek uszkadza kontrolkę Performance Point Dashboard Designer i nie zalecam wdrażać go w środowisku z uruchomioną usługą Perforamance Point Services.
  • Wyjątkowo poprawki są rozdzielone na dwa niezależnie pobierane pliki, które należy pobrać i umieścić w jednej lokalizacji
  • wymagają Public Update dla SharePointa 2013

Numer wersji po wdrożeniu CU zmienia się na 15.0.4551.1005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *