Wyłączenie powiadomienia mailowego o nadaniu uprawnień

Jedna z funkcjonalności, która może się okazać problematyczna w ramach pracy na SharePoincie jest wysyłanie wiadomości e-mail do użytkowników z informacją o dodaniu do grupy lub nadaniu uprawnień. W większości przypadków zachowanie polegające na wysyłce informacji drogą mailową jest pożądane. Jednak co zrobić jeśli nasza organizacja zdecyduje się na nie przesyłanie takich wiadomości? Domyślnie wysyłka maila jest aktywna i liczenie na to, że użytkownik zawsze odznaczy tą opcję jest naiwne. Nie pozostaje nic innego niż wyłączyć domyślną wysyłkę e-maili.

wyslij

WAŻNE: Na wstępie zaznaczam, że konieczna jest modyfikacja plików SharePointa, co nie w każdej organizacji jest pożądane. Jeśli już decydujecie się na opisaną zmianę bezwzględnie wykonajcie kopie edytowanych plików.

Chcąc odznaczyć domyślnie zaznaczoną opcję Wyślij powitalną wiadomość e-mail do nowych użytkowników należy:

  1. Otworzyć lokalizację: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS
  2. Odnaleźć plik: AclInv.aspx
  3. Wykonujemy kopię pliku.
  4. Edytujemy plik oraz odnajdujemy tekst: chkSendEmail 
  5. Zmieniamy parametr Checked na Checked=”False”

checked

Po wykonaniu zmian należy zapisać zmiany. Zmiana jest widoczna na wszystkich witrynach SharePoint’a , IISReset nie jest wymagany.

Dla osób z problemami dołączam przykładowy plik: AclInv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *