Ukrycie elementu “Ostatnio zmodyfikowane” na stronie Wiki

Jedną z najbardziej przydatnych zmian w SharePoincie 2010 względem MOSSa 2007 jest udostępnienie możliwości zarządzania treścią stron w oparciu o mechanizm stron wiki. Jest on po prostu świetny w porównaniu do wcześniejszych mechanizmów opartych jedynie o dodawanie webpart’ów. Niestety w funkcjonalności tej dodano również menu Ostatnio zmodyfikowane w pasku szybkiego uruchamiania, które chyba dla 90% użytkowników jest zbyteczne. Warto więc wiedzieć jak je usunąć.
nawigacja

Menu “Ostatnio zmodyfikowane” czy też “Recently modified” może być szczególnie uciążliwe w sytuacji gdy zbudujemy nawigację po stronach wiki w oparciu o pasek szybkiego uruchomienia. Pojawienie się dodatkowego menu psuje dosyć skutecznie przygotowaną strukturę linków. Poniżej przykład:

ostatniozmodyfikowane

Niestety usunięcie tego elementu wymaga od modyfikacji zwartości pliku master page, co dopiero wykluczy jego występowanie na wszystkich witrynach. W tym celu na poziomie zbioru witryn musimy zmodyfikować obecnie używany plik master page. Plik ten znajdziecie pod adresem :

http://sharepoint/_catalogs/masterpage/Forms/AllItems.aspx

Możemy tego dokonać na przykład otwierając go w notatniku. Następnie tuż przed domknięciem tagu </head> dodajemy następujący kod:

<style type=”text/css”>
.s4-recentchanges
{
display:none;
}
</style>

style

Kod ten ukryje menu Ostatnio zmodyfikowane. Należy pamiętać by zmodyfikowany masterpage opublikować poprawnie w galerii stron wzorcowych. Konieczne jest przekazanie pliki, zewidencjonowanie zmian, zatwierdzenie zmian oraz opublikowanie.

Następnie należy zaktualizować plik mastepage na wszystkich witrynach poprzez otwarcie adresu:\

http://sharepoint/_Layouts/ChangeSiteMasterPage.aspx

oraz wybranie opcji “Resetuj wszystkie podwitryny, aby dziedziczyły to ustawienie strony wzorcowej witryny”.

One thought on “Ukrycie elementu “Ostatnio zmodyfikowane” na stronie Wiki”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *