Service Pack 2 dla SharePointa 2010 dostępny w wersji beta

Firma Microsoft udostępniła Service Pack 2 w wersji beta dla Office’a 2010 oraz wszystkich usług usług wydanych wraz z tą edycją pakietu aplikacji biurowych. Dodatek został wydany m.in. dla SharePointa 2010.

hotfix

Dodatek Service Pack 2 został wydany w wersji BETA, dlatego zalecamy by nie wdrażać go na środowiskach produkcyjnych do momentu wydania wersji RTM.

 

Dodatek SP2 można pobrać dla:

 • Microsoft Office 2010 Desktop Application Software
 • Microsoft Office 2010 Language Pack
 • Microsoft Project 2010
 • Microsoft Visio 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint
 • Microsoft Groove Server 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft Search Server 2010
 • Microsoft Search Server 2010 Express
 • Microsoft Office Web Apps
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft 2010 Server Language Pack
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010 Language Pack

Service Pack 2 przynosi ze sobą zbiór hotfixów wydanych do tej pory oraz przynosi pełne wsparcie dla wdrożenia na Windows Server 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *