Instalacja SharePoint 2013 – błędy podczas Prerequisiteinstaller na Windows Server 2012

Od wersji 2010 wdrożenie SharePointa jest o wiele prostsze dzięki przygotowaniu installera konfigurującego środowisko względem wszystkich niezbędnych komponentów. Jest to aplikacja Prerequisiteinstaller, która korzystając z połączenia z internetem pobiera niezbędne elementy oraz konfiguruje środowisko serwera o niezbędne Role oraz Feature’y. Niestety w wypadku systemu Windows Server 2012 występują pewne trudności z tym narzędziem. W dalszej części wpisu przedstawię czynności, które należy wykonać, aby pozbyć się problemów z zakończeniem instalacji błędem.

sharepoint2013

iiserror

Pojawienie się powyższego komunikatu “There were an error during installation” w czystym systemie Windows Server 2012 jest niestety bardziej niż prawdopodobne. Problemy występuj przy wdrażaniu dwóch elementów, dodając komunikat:

  • Application Server Role, Web Server (IIS) Role: installation error
  • Microsoft Identity Extensions: installation error

Zalecam wykonanie obu poniższych czynności, przed uruchomieniem Prerequisiteinstaller’a.

Application Server Role, Web Server (IIS) Role: installation error

Problem z poprawną aktywacją tej usługi wynika z braku części komponentów skryptowych IISa, których brak uniemożliwia automatyczną instalację. Chcąc usunąć ten problem musimy wykonać następujące czynności:

Uruchomienie poleceń w powershellu:

Import-Module Servermanager

Add-WindowsFeature NET-WCF-HTTP-Activation45,NET-WCF-TCP-Activation45,NET-WCF-Pipe-Activation45

Następnie dodanie odpowiednich feature’ów w Server Manager:

iisscripting

Chodzi dokładnie o IIS6 Scripting Tools, który w naszym wypadku będzie niezbędny. Po wykonaniu restarcie serwera należy wykonać kolejne polecenie powershella:

Add-WindowsFeature Net-Framework-Features,Web-Server,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-App-Dev,Web-Asp-Net,Web-Net-Ext,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Health,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Request-Monitor,Web-Http-Tracing,Web-Security,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Filtering,Web-Digest-Auth,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-Mgmt-Compat,Web-Metabase,Application-Server,AS-Web-Support,AS-TCP-Port-Sharing,AS-WAS-Support, AS-HTTP-Activation,AS-TCP-Activation,AS-Named-Pipes,AS-Net-Framework,WAS,WAS-Process-Model,WAS-NET-Environment,WAS-Config-APIs,Web-Lgcy-Scripting,Windows-Identity-Foundation,Server-Media-Foundation,Xps-Viewer

Microsoft Identity Extensions: installation error

W wypadku tej usługi problemem jest brak włączonej funkcji .NET Freamwork 3.5. Co ciekawe przy próbie włączenia tego feature’a okaże się, że nie ma odpowiednich binarek pozwalających na wdrożenie paczki .NET 3.5. Hmmm?

dotnet35

Niestety postęp wymaga poświęceń. Musimy zamontować obraz instalacyjny Windows Server 2012 do naszej maszyny. Na szczęście w systemie tym jest to banalnie proste, a następnie odpalić poniższą komendę:

dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /all /Source:d:\sources\sxs /LimitAccess 

gdzie d – jest literą dysku z obrazem płyty instalacyjnej

Po wykonaniu tej operacji oraz ponownym rozruchu systemu instalacja usługi Windows Identity Extensions powinna przebiec bez problemowo.

Podsumowanie

Zalecam, by przed rozpoczęciem instalacji SharePoint 2013 na Windows Server 2012 wykonać powyższe czynności i dopiero przejść do zasadniczego wdrożenia.

2 thoughts on “Instalacja SharePoint 2013 – błędy podczas Prerequisiteinstaller na Windows Server 2012”

  1. No Prescription Vi8ava&#a230;hgre for I more for great a would huge I will Hello like this give on blog thumbs here the to your just back info to be coming you up soon post…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *