Niewspierane scenariusze wdrażania SharePoint 2013

Microsoft opublikował listę scenariuszy jakie nie są wspierane dla SharePointa 2013. W miejscu tym należy zaznaczyć, że chodzi o brak wsparcia dla podanych przykładów, a nie całkowitą niemożność ich zastosowania. Ze swojej strony chciałbym jednak podkreślić, że lista jest bardziej niż sensowna i jest wysoce zalecane by się do niej zastosować.

  • Wdrożenie na systemie plików Resilient File System (ReFS) – jedynie NTFS jest wspierany
  • Wdrożenie na komputerze nie dodanym do domeny Active Directory
  • Wdrożenie na kontrolerze domeny Actiev Directory
  • Wdrożenie na Windows Server w edycji Web Server
  • Wdrożenie na maszynie zwirtualizowanej z zastosowaniem Dynamic Memory
Dla zainteresowany link do artykułu z zaleceniami dotyczącymi wirtualizacji SharePoint 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *