Business Connectivity Service: Utworzenie połączenia do bazy SQL krok po kroku

Na łamach bloga kwestie związane z usługa Business Connectivity Service opisuję od jakiegoś czasu. Po opisaniu wszystkich za i przeciw przystępuję do opisania krok po kroku konfiguracji połączenia do zewnętrznej bazy danych serwera Microsoft SQL. Zastosowanie tego rozwiązania umożliwia wykorzystanie zewnętrznej bazy jako kolumny słownika lub wyświetlenie jej jako listy SharePoint. Proces nie trywialny, ale też nie jest bardzo skomplikowawszy. Więc do dzieła.

Wprowadzenie

Do wykonanych prac niezbędne jest użycie SharePoint Designera 2010:

Oczywiście na SharePoincie konieczne jest uruchomienie i skonfigurowanie Service Application: Business Connectivity Services.

Konfiguracja połączenia do systemu zewnętrznego

Prace rozpoczynamy od otwarcia witryny SharePoint.
Następnie wybieramy z meny po lewej stronie External Content Type.
W nowym oknie podajemy nazwę External Content Type – Zewnętrznego Typu Zawartości. Podajemy jego nazwę
oraz wybieramy przycisk Operation Design View.
W nowym oknie wybieramy przycisk Add connection,
wybieramy Data Source – SQL Server.
W oknie konfiguracji SQL Server Connection należy podać nazwę serwera SQL oraz nazwę bazy danych. Dodatkowo mamy możliwość wyboru sposobu uwierzytelniania do źródła danych. Dostępne opcje:
  • Konto zalogowanego użytkownika
  • Uwierzytelnienie poprzez Windows Identity
  • Uwierzytelnienie Custom Identuty (wymagany serwis Secure Store Application)
Po odświeżeniu ekranu dostępne będą wszystkie tabele podanej bazy danych.

Konfiguracja komunikacji z systemem zewnętrznym

Widok tabel bazy SQL.
Odnajdujemy tabele, która nas interesuje oraz wybieramy na niej przycisk Create All Operations.
Poniżej przedstawiam sposób konfiguracji operacji w oparciu o operację typu Read. W pierwszym kroku konfiguracji operacji podajemy nazwy. Można z założenia pozostawić domyślnie zaproponowane nazwy operacji.
Następnie wybieramy kolumny z źródła danych.
W ostatnim kroku parujemy źródło danych do konkretnych kolumn.
Operacje te należy powtórzyć dla operacji, które chcemy udostępnić. Dodatkowo w wypadku dużych źródeł danych w konfiguracji operacji ReadList należy dodać parametr Filtru zgodnie z poniższymi krokami.
Po skonfigurowaniu operacji zapisujemy zmiany.
Konfiguracja ta pozwoli nam na stworzenie w oparciu o zapisany External Content Type nowej listy zewnętrznej lub też kolumny z danymi z systemu zewnętrznego.

Podsumowanie

Jak widać operacja polegająca na konfiguracji połączenia do systemu zewnętrznego nie jest mocno skomplikowana. Warto poznać taką funkcjonalność. Szczególnie, że jest dostępna w również w SharePoint Foundation 2010.

5 thoughts on “Business Connectivity Service: Utworzenie połączenia do bazy SQL krok po kroku”

  1. super wpis, dla mnie byłby jeszcze ciekawszy opis tego jak sięgać w podobny sposób do danych zgromadzonych nie w SQL ale w Sharepoint. Np. mieć wspólną dla całej firmy listę kontrahentów (umieszczoną na kolekcji witryn A) a na kolekcjach X,Y,Z (np. rejestry umów, zleceń) wybierać z listy z kolekcji A kontrahenta do umowy czy zlecenia. Czy jesteśmy to w stanie bez developmentu osiągnąć?

    BTW testowałem ostatnio http://ilovesharepoint.codeplex.com/ – bardzo fajny feature rozszerzający typowe pole lookup o coś na kształt wyszukiwarki (“just forget **cking dropdowns” :P)- gdyby działał między kolekcjami witryn to byłoby bosko.

  2. to może inaczej – z tego co rozumiem można w SP zbudować external content type oparty o tabelę sql i potem z poziomu sharepointa dodawać do niej rekordy? wtedy na 1 site robię ten ECT z możliwością dodawania a na reszcie tylko odczyt? Tylko czy ECT może być użyty w polu typu lookup?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *