Wsparcie dla przeglądarek w SharePoint 2013

Wraz z wersją SharePoint 2013 niestety niewiele zmienia się w kontekście wsparcia dla przeglądarek. Wykorzystanie nowej edycji SharePointa prawie na 100% nadal będzie wiązało się z pracą na przeglądarce Internet Explorer. Pojawiają się jednak sygnały, że może się to zmienić.

 

Urządzenia klasy PC

Nadal jedynymi w pełni wspieranymi przeglądarkami, które wykorzystują 100% możliwości usługi są:

 • Internet Explorer 7 – wersji 32-bitowej
 • Internet Explorer 8 – wersji 32-bitowej
 • Internet Explorer 9 – wersji 32-bitowej
Cześć materiałów Microsoftu podaje również w grupie w pełni wspieranej poniższe przeglądarki. Nie mniej do informacji tej podchodzę z pewnym dystansem ze względu na rozbieżność informacji:
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
Przeglądarki wspierane z ograniczoną funkcjonalnością to:
 • Internet Explorer 7 – wersji 64-bitowej
 • Internet Explorer 8 – wersji 64-bitowej
 • Internet Explorer 9 – wersji 64-bitowej
 • Apple Safari

Urządzenia mobilne

Zestawienie platform systemowych dla urządzeń mobilnych, które są oficjalnie wspierane do pracy z SharePoint 2013

 • Windows Phone w wersji 7.5 lub nowszej – z użyciem Internet Explorer Mobile
 • Windows w wersji 7 lub nowszej – z użyciem Internet Explorer
 • iOS w wersji 5.0 lub nowszej – z użyciem Safari
 • Android w wersji 4.0 lub nowszej – z użyciem Android Browser
Widzimy więc, że wspierane są wszystkie platformy mobilne na rynku. Ciekawe jest natomiast czy wsparcie dotyczy tylko widoku mobilnego czy również tradycyjnego?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *