Wymagania systemowe SharePoint 2013

W wypadku wymagań systemowych edycji “15” SharePoint możliwe jest zastosowanie jedynie najnowszych systemów serwerowych firmy Microsoft. Wdrożenie nowej edycji SharePoint możliwe będzie jedynie na następujących systemach:

Serwer bazodanowy

 • Bazy danych: 64-bitowa wersja Microsoft SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 lub 64-bitowa wersja Microsoft SQL Server 2012 jedynie w wersji RTM
 • Windows serwer: 64-bitowa wersja Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 w edycji Standard, Enterprise, Data Center oraz Web Server

Serwer aplikacyjny

 • 64-bitowa wersja Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 w edycji Standard, Enterprise, Data Center, or Web Server – brak na ten moment informacji o Windows Server 2012
 • Wymagane role:
  • Web Server (IIS)
  • Application Server
 • Wymagane komponenty:
  • NET 4 DGR Update KB 2468871
  • Information Protection & Control Client (MSIPC)
  • Windows Identity Foundation (WIF 1.0 lub 1.1)
  • SQL Server 2008 R2 Native Client
  • Sync Framework Runtime v1.0 (x64)
  • .Net Framework version 4.0
  • Open Data Library (ODataLib)
  • Windows PowerShell 3.0

W aspekcie wymagań aplikacyjnych SharePoint 2013 jest nieco wymagający więc warto znać jego wymagania względem środowiska serwerowego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *