Błąd przy publikowaniu przepływu pracy

software purchase workflow

Podczas publikowania przepływu praca możecie spotkać się z pojawieniem się komunikatu o treści:

Server was unable to process r

equest. —> Activation could not be completed because the InfoPath Forms Services support feature is not present

Niestety obieg się nie opublikuje. Co więcej i formularz InfoPathowy oraz usługa odpowiedzialna za obsługę InfoPatha również może być uruchomiona. Mimo to błąd może się pojawić.

Najprawdopodobniej jest to bug.

Chcąc go usunąć należy wykonać poniższą operację i ponownie spróbować opublikować workflow.

stsadm.exe -o deactivatefeature -filename IPFSSiteFeatures\feature.xml -force -url http://adreszbioruwitryn
stsadm.exe -o deactivatefeature -filename IPFSWebFeatures\feature.xml -force -url http://adreszbioruwitryn
stsadm.exe -o activatefeature -filename IPFSSiteFeatures\feature.xml -url http://adreszbioruwitryn -force
stsadm.exe -o activatefeature -filename IPFSWebFeatures\feature.xml -url http://adreszbioruwitryn -force

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *