Podpinanie dedykowanej bazy danych do każdego zbioru witryn

Piling boxes again

Nie każdy wie, że SharePoint umożliwia uruchomienie osobnej bazy danych dla każdego zbioru witryn. Oczywiście domyślna konfiguracja pozwala na uruchomienie Web Aplikacji z dedykowaną bazą danych oraz możliwością dodawania do niej wielu zbiorów witryn. Dobrze jednak wiedzieć, że bazy danych zawartości możemy stworzyć dla każdego site collection.

Kiedy scenariusz z dedykowaną bazą danych dla zbioru witryn ma sens?

Praktyka ta nie jest powszechna nie mniej warto się nad nią zastanowić gdy:

  • Chcemy zapewnić możliwość backupowania osobno każdego zbioru witryn na poziomie SQLa
  • Gdy nasza baza danych danych zaczyna puchnąć. Dokumentacja mówi o limicie 200GB, nie mniej już powyżej 100GB mogą pojawić się pewne problemy z odtwarzaniem backupu. Więcej o ograniczeniach bazy zawartości znajdziecie na strocha technetu.

Migracja zbioru witryn na dedykowaną bazę zawartości

Operacja migracji jest bardzo prosta. W pierwszej kolejności tworzymy nową bazę danych za pomocą polecenia powershell:

New-SPContentDatabase -Name “NazwaBazyDanychZawartości” -WebApplication “http://adreswebaplikacji”

Następnie migrujemy zbiór witryn na nową bazę danych. I tym razem korzystamy z powershella:

Move-SPSite “http://adreswebaplikacji/sites/witryna” -DestinationDatabase “NazwaBazyDanychZawartości

Operacja ta może zająć chwilę, nie mniej po pewnym czasie witryna uruchomi się ponownie. W czasie migracji witryna jest zablokowana dla użytkowników.

 

Edit:

Warto znać jeszcze polecenie listujące zbiory witryn na danej bazie zawartości:

Get-SPSite -Limit All  -ContentDatabase “NazwaBazyDanychZawartości”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *