Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 – część 3

Kontynuuję zestawienie różnic funkcjonalnych między poszczególnymi edycjami SharePoint 2010.

Dostępne edycje usługi:

Wpis jest w całości oparty o zestawienie przygotowane przez firmę Microsoft, dostępne pod adresem: http://sharepoint.microsoft.com/pl-pl/buy/Strony/Editions-Comparison.aspx, które chyba najlepiej pokazuje różnicę między wersjami Server a Foundation.
Trzecią część rozpiski funkcjonalności usług SharePoint przygotował Pan Dominik Piasecki. Wielkie dzięki za pomoc!

SharePointServer2010

SharePoint Server Enterprise 2010 – Dostępne funkcjonalności:

Na początek należy pamiętać, że SharePoint Server Enterprise 2010 zawiera wszystkie funkcjonalności edycji Standard oraz Foundation. Dodatkowo rozszerza je o poniższe zestawienie.

 • Biblioteka połączeń danych – Zapewnij sobie łatwość udostępniania i wykrywania połączeń danych oraz zarządzania nimi dzięki centralizacji połączeń danych pakietu Office w bibliotekach połączeń danych. Korzystaj z dostępu do potrzebnych danych i pozostaw technologiom informatycznym centralne zarządzanie połączeniami oraz używanymi źródłami danych.
  • Centrum analiz biznesowych – Korzystając z przykładów zawartych w tym dedykowanym szablonie witryny SharePoint, możesz łatwiej rozpocząć pracę z projektami z zakresu analizy biznesowej.
   • Komentarz: Przydatna witryna pozwalająca szybko rozpocząć pracę z raportami BI
  • Dokładne uściślanie – Poznaj dokładną liczbę dokumentów w zestawie wyników, które pasują do poszczególnych opcji uściślania.
   • Komentarz: Dodatkowa funkcjonalność wyszukiwania
  • Drzewo dekompozycji – Wykonuj analizy pierwotnych przyczyn, korzystając z zaawansowanych narzędzi badania podstawowych danych. Wyświetlaj tylko najbardziej istotne informacje przy użyciu nowego Drzewa dekompozycji.
  • Dynamicznie wyliczane kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) – Twórz zaawansowane kluczowe wskaźniki wydajności oparte na różnych źródłach danych. Dzięki przykładowym szablonom szybko i łatwo utworzysz kluczowe wskaźniki wydajności, korzystając z nowego edytora wyrażeń o dużych możliwościach.
   • Komentarz: Zbiór webpartów pozwalających na budowanie raportów KPI
  • Indeksowanie bogatych multimediów – Indeksuj dynamiczną zawartość sieci Web oraz JavaScript, korzystając z łącznika indeksowania o dużych możliwościach dostosowania.
  • InfoPath Forms Services – Twórz bogate formularze elektroniczne, by przyspieszyć gromadzenie informacji. Program Microsoft InfoPath pozwala tworzyć aplikacje programu SharePoint oparte o formularze, jak również zaawansowane formularze łączące się z systemami LOB.
   • Komentarz: Usługa pozwalająca w zaawansowany sposób budować formularze z wykorzystaniem InfoPath
  • Integracja danych biznesowych z aplikacjami pakietu Office – Korzystaj z zewnętrznych danych biznesowych bezpośrednio w dobrze znanym środowisku programów Microsoft Outlook i Microsoft Word oraz w obszarze roboczym programu Microsoft SharePoint.
  • Miniatury i podgląd – Zapewnij sobie możliwość szybkiego rozpoznania właściwej zawartości dzięki miniaturom i obrazom podglądu w wynikach wyszukiwania.
   • Komentarz: Dodatkowa funkcjonalność wyszukiwania
  • Najlepsze trafienia wizualne – Dzięki funkcji Najlepsze trafienia wizualne wyniki wyszukiwania poszczególnych słów kluczowych mogą zwracać bogate wyniki w formie obiektywnych raportów Możesz skierować zawartość do określonych grup odbiorców, wiążąc funkcję Najlepsze trafienia wizualne z kontekstem użytkownika.
   • Komentarz: Dodatkowa funkcjonalność wyszukiwania
  • Profile klasyfikacji – Twórz profile klasyfikacji, aby budować dla niej własne algorytmy. Uzyskaj właściwe wyniki, łącząc z sobą wiele składników klasyfikacji, na przykład aktualność zawartości, źródło oraz jakość.
  • Pulpity nawigacyjne – Twórz rozbudowane pulpity nawigacyjne, które od razu przekazują właściwe informacje, scalając treści pochodzące z wielu źródeł i wyświetlając wynik w przeglądarce sieci Web, w czytelnym środowisku umożliwiającym współpracę. Bogate funkcje interaktywne umożliwiają analizowanie najświeższych informacji i szybką obróbkę danych w celu rozpoznania najważniejszych możliwości i trendów.
  • Rozszerzalna platforma wyszukiwania – Sprostaj złożonym potrzebom Twojej firmy w zakresie wyszukiwania dzięki rozszerzalnej platformie wyszukiwania. Twórz aplikacje oparte o wyszukiwanie, w tym także aplikacje do kompleksowej analizy klientów, portale badawczo-rozwojowe oraz pulpity nawigacyjne pomocy technicznej dla produktów.
  • Składniki Web Part danych biznesowych – ‘Skorzystaj z możliwości tworzenia wyjątkowych aplikacji biznesowych i wyświetlania informacji pochodzących z systemów LOB przy użyciu składników Web Part danych biznesowych.
  • Składniki Web Part wykresów – Skorzystaj z szerokiego wyboru wykresów różnych typów, aby tworzyć zaawansowane wizualizacje danych z programu SharePoint, w tym z list programu SharePoint, Usług łączności biznesowej i usług programu Excel. W procesie tworzenia wykresów użytkownika wspomaga prosty kreator, co pozwala szybko i łatwo tworzyć własne pulpity nawigacyjne.
   • Komentarz: Funkcjonalność pozwalająca na łatwe budowanie i publikowanie wykresów do zgromadzonych danych
  • Usługi programu Access – Publikacja baz danych Access w programie SharePoint.
   • Komentarz: Import bazy Access do SharePointa
  • Usługi programu Excel – Publikuj skoroszyty programu Excel jako interaktywne raporty lub pulpity nawigacyjne. Zapewnij bogactwo funkcji biznesowych dzięki nowemu modelowi obiektów JavaScript i ułatw sobie osadzanie skoroszytów w innych aplikacjach, korzystając z nowego interfejsu REST API. Nowe funkcje programu Excel 2010 (w tym wykresy przebiegu w czasie i wizualne fragmentatory) pozwalają na wielokrotne wykorzystywanie zawartości w pulpitach nawigacyjnych programu SharePoint.
  • Usługi programu Excel Services i program PowerPivot dla SharePoint – Program PowerPivot umożliwia publikowanie skoroszytów Excel jako interaktywnych raportów i pulpitów nawigacyjnych w programie SharePoint. Możesz tworzyć harmonogramy dla skoroszytów programu Excel z obsługą PowerPivot i odświeżać je, a także wykorzystywać pulpity zarządzania, aby monitorować skoroszyty i zarządzać nimi w obrębie całej farmy programu SharePoint.
   • Komentarz: Usługi BI
  • Usługi programu PerformancePoint – Uzyskaj dostęp do potrzebnych informacji we właściwym czasie dzięki interaktywnym pulpitom nawigacyjnym i kartom wyników. Zapewnij sobie możliwość łatwego analizowania przyczyn głównych i podejmowania skutecznych decyzji dzięki korzystaniu z nowych cech, takich jak Drzewo dekompozycji, wizualizacje i udoskonalone filtrowanie.
   • Komentarz: Usługi BI
  • Usługi programu Visio – Publikuj diagramy programu Visio 2010 w programie SharePoint 2010, aby pracownicy mogli je wyświetlać i odświeżać w przeglądarce bez uruchamiania programu Visio. Integruj diagramy z innymi aplikacjami SharePoint i twórz połączenia o bogatej funkcjonalności.
   • Komentarz: Prezentacja diagramów Visio w przeglądarce
  • Web Analytics – Zapewnij odbiorcom lepszy poziom usług, identyfikując trendy zachodzące w witrynach przy użyciu funkcji Web Analytics. Planuj zasoby serwerów, aby zwiększyć wydajność farm, w których działają. Korzystaj z gotowych do użycia raportów lub twórz własne widoki.
  • Wyszukiwanie kontekstowe – Dopasuj poszczególne wyniki i opcje uściślania na podstawie profilu użytkownika lub odbiorcy.
   • Komentarz: Dodatkowa funkcjonalność wyszukiwania
  • Wyszukiwanie na ogromną skalę – Przeszukuj miliardy dokumentów w czasie poniżej sekundy na jedno zapytanie.
  • Zaawansowane przetwarzanie zawartości – Wyodrębnianie metadanych z dokumentów oraz ich tworzenie pozwala poprawić wyniki wyszukiwania, możliwości sortowania oraz stopień ostatecznego dopracowania wykonywanych zadań.

Komentarz: Dodatkowa funkcjonalność wyszukiwania

 • Zaawansowane sortowanie – Sortowanie wyników na podstawie zarządzanych właściwości lub profili ocen.
 • Zbliżone wyniki – Odszukaj wyniki zbliżone do Twoich zapytań wyszukiwania.
  • Komentarz: Dodatkowa funkcjonalność wyszukiwania
Powyższe zestawienie zawiera wszystkie funkcjonalności SharePoint Server 2010 w wersji Enterprise. Dodatkowo ta wersja usługi SharePoint 2010 zawiera wszystkie funkcjonalności wersji SharePoint Foundation 2010 oraz SharePoint Server Standard 2010.

2 thoughts on “Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 – część 3”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *