Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 – część 2

Kontynuuję zestawienie różnic funkcjonalnych między poszczególnymi edycjami SharePoint 2010.

Dostępne edycje usługi:

Wpis jest w całości oparty o zestawienie przygotowane przez firmę Microsoft, dostępne pod adresem: http://sharepoint.microsoft.com/pl-pl/buy/Strony/Editions-Comparison.aspx, które chyba najlepiej pokazuje różnicę między wersjami Server a Foundation.

SharePointServer2010

SharePoint Server Standard 2010 – Dostępne funkcjonalności:

Na początek należy pamiętać, że SharePoint Server Standard 2010 zawiera wszystkie funkcjonalności edycji Foundation. Dodatkowo rozszerza je o poniższe zestawienie.

 • Aktualizacje stanu – Daj znać współpracownikom, czym się zajmujesz, udostępniając informacje o swoim stanie. Inne osoby mogą odbierać aktualne informacje o Twoim stanie poprzez sieciowe źródła wiadomości.

  • Komentarz: Feed informacji o statusie prac użytkownika na witrynie MySite
 • Chmury znaczników – Poruszaj się w obrębie taksonomii znaczników przy użyciu wizualnego składnika Web Part Chmura znaczników.
  • Komentarz: WebPart prezentujący tagi w postaci chmury
 • Członkostwo – Zarządzaj centralnie uczestnictwem w swojej społeczności i listami dystrybucji poczty e-mail z profilu SharePoint.
 • Dostosowanie istotności – Twórz niestandardowe modele istotności, aby sprostać określonym potrzebom biznesowym.
  • Komentarz: Element generowania spersonalizowanych wyników wyszukiwania pozwalający na łatwiejsze odnajdywanie informacji i dokumentów
 • Istotność kliknięć – Wyszukaj wyniki, które spodobały się innym. Za każdym razem, gdy użytkownik kliknie rezultat wyszukania, zwiększana jest jego ocena odnosząca się do powiązanych kwerend. 
  • Komentarz: Element generowania spersonalizowanych wyników wyszukiwania pozwalający na łatwiejsze odnajdywanie informacji i dokumentów
 • Lepszy nadzór – Nowe, udoskonalone funkcje nadzoru umożliwiają zarządzanie wdrożeniami programu SharePoint. Są wśród nich funkcje tworzenia i zarządzania metadanymi, współdzielone aplikacje serwisowe, funkcje zarządzania taksonomią, obsługa wielu podmiotów, rozwiązania „piaskownicy”, integrowanie zawartości oraz zasady.
 • Moja zawartość – Wykorzystaj sekcję Moja zawartość w swojej witrynie, aby scentralizować przechowywanie i zarządzanie swoim dokumentami, ulubionymi łączami, osobistym blogiem oraz stronami typu wiki. Dostosuj swoje strony i ustaw poziomy dostępu i uprawnień w odniesieniu do każdego rodzaju zawartości w tej sekcji.
  • Komentarz: Element składowy witryn MySite pozwalający na gromadzenie dokumentów i informacji na własnej witrynie 
 • Moje źródła wiadomości – Wyświetlaj w czasie rzeczywistym aktualizacje informacji dotyczących śledzonych osób i obszarów zainteresowań. Funkcja Moje źródła wiadomości podlega całkowitej modyfikacji. Możesz wybrać rodzaje działań, jakie chcesz wyświetlać i rozszerzyć to o wyświetlanie informacji o aktywności innych firm. 
  • Komentarz: Strumień informacji na witrynie MySite generowany w oparciu o informacje z witryn SharePoint
 • Mój profil – Wykorzystaj strony profili, aby dowiedzieć się więcej na temat współpracowników. Na stronie Mój profil znajdują się informacje o pracownikach wraz z biografiami, stanowiskami, lokalizacją, danymi kontaktowymi, zainteresowaniami, umiejętnościami i wcześniejszymi projektami. 
  • Komentarz: Zaawansowany profil użytkownika. Pozwala na synchronizację informacji między Active Directory a SharePoint w dwóch kierunkach.
 • Najlepsze trafienia – Gwarantuje najlepsze wyniki dla określonych słów kluczowych przy użyciu funkcji najlepszych trafień. 
  • Komentarz: Element generowania spersonalizowanych wyników wyszukiwania pozwalający na łatwiejsze odnajdywanie informacji i dokumentów
 • Narzędzie Znaczniki i notatki – Zarządzaj ulubionymi wewnętrznymi i zewnętrznymi witrynami sieci Web i udostępniaj je przy użyciu narzędzia Znaczniki i notatki. Podnieś poziom udostępniania zasobu w firmie, oznaczając stronę znacznikiem społecznościowym „podoba mi się”.
 • Nawigacja zależna od metadanych –  Funkcje nawigacji zależne od metadanych pozwalają łatwo odszukać informacje w dużych bibliotekach dokumentów. Przeglądaj i odkrywaj zawartość przy użyciu znaczników i atrybutów.
 • Niepowtarzalne identyfikatory dokumentów – Niepowtarzalne, czytelne dla użytkownika identyfikatory dokumentów nadawane przez program SharePoint 2010 pozwalają znaleźć zawartość, nawet jeśli przeniesiono ją poza oryginalną lokalizację.
  • Komentarz: Unikatowe w skali farmy SharePoint sygnatury dokumentów umożliwiające przekierowywanie do dokumentu z dowolnej witryny
 • Oceny – Wykorzystaj pięciogwiazdkowy system klasyfikacji podczas udostępniania stron programu SharePoint, list, bibliotek i pojedynczych dokumentów.
  • Komentarz: Funkcjonalność oceniania elementów, dokumentów za pomocą pięciogwiazdkowej, graficznej formy
 • Określanie docelowych odbiorców – Umożliwia skierowanie określonych stron, składników Web Part i treści do wybranych grup i osób.
 • Organizator zawartości – Funkcja Organizator zawartości pozwala dokładniej klasyfikować treści i automatycznie kierować je do właściwych bibliotek dokumentów.
 • Ostatnie działania – Daj innym znać, czym się zajmujesz, poprzez umieszczone na Twojej stronie profilu źródło danych Ostatnie działania. 
  • Komentarz: Dodatkowy strumień informacji na MySIte
 • Ostatnio tworzona zawartość – Przyspiesz wyszukiwanie osób i wiedzy na podstawie niedawno utworzonej zawartości.
  • Komentarz: Dodatkowe filtry wyszukiwania pozwalające poprawić uzyskiwane wyniki wyszukiwania 
 • Profile znaczników – Znajdź informacje i dyskusje odnoszące się do określonego słowa kluczowego, przy użyciu stron profili znaczników. Możesz wyświetlać listy elementów oznaczonych danym terminem, a także listy członków społeczności, którzy śledzą dany temat.
 • Program Mobile Search – Przeszukuj dokumenty, wyszukuj osoby i witryny z niemal dowolnego miejsca.
 • Przeglądarka organizacji – Poruszaj się po strukturze organizacji, aby wyświetlić menedżerów, pracowników tego samego szczebla i bezpośrednich podwładnych.
  • Komentarz: Graficzny webpart prezentujący strukturę organizacyjną
 • Secure Store Service – Przechowuj nazwy kont i hasła w bezpiecznej bazie danych nowej usługi bezpiecznego magazynu. Usługa bezpiecznego magazynu programu SharePoint 2010 zastąpiła funkcję rejestracji jednokrotnej (SSO) znaną z programu SharePoint 2007. 
 • Sieć współpracowników – Zbuduj rozległą sieć współpracowników, która obejmie całą firmę, i zapewnij sobie aktualne informacje o ich działaniach. Funkcja Dodaj współpracowników pozwala łatwo dodawać współpracowników do sieci społecznościowej w firmie.
 • Sortowanie podstawowe – Pozwala sortować wyniki w oparciu o datę modyfikacji lub widok domyślny.
  • Komentarz: Dodatkowe filtry wyszukiwania pozwalające poprawić uzyskiwane wyniki wyszukiwania 
 • Strona profilu Usług łączności biznesowej – Wyświetlaj szczegółowe informacje na temat elementów danych zewnętrznych na stronie profilu Usług łączności biznesowej. Strona ta jest wyświetlana, gdy użytkownicy analizują szczegółowo dane zewnętrzne w wynikach wyszukiwania, listy zewnętrzne oraz składniki Web Part danych zewnętrznych. 
 • Struktura łącznika wyszukiwania programu SharePoint 2010 – Zapewnij sobie możliwość łatwego i bezpiecznego przeszukiwania zawartości zlokalizowanej poza programem SharePoint. Struktura łącznika wyszukiwania opiera się na Usługach łączności biznesowej i pozwala bez trudu tworzyć własne łączniki.
 • Sugestie dotyczące kwerend, funkcja „Czy chodziło o” oraz powiązane kwerendy – Przyspiesz wyszukiwanie właściwych odpowiedzi dzięki sugestiom dotyczącym kwerend, które wyświetlane są w miarę pisania. Skorzystaj z funkcji „Czy chodziło o”, aby poprawić pisownię wyrazów. Wyświetlaj powiązane kwerendy w ramach wyników wyszukiwania. 
  • Komentarz: Dodatkowa podpowiedz w ekranie wyszukiwania pozwalająca poprawić uzyskiwane wyniki wyszukiwania 
 • Sugestie dotyczące słów kluczowych – Dodawaj słowa kluczowe w sekcjach „Zapytaj mnie o” oraz „Zainteresowania” swojego profilu użytkownika, korzystając z podpowiedzi słów kluczowych. W oparciu o wzorce komunikacji e-mail z programu Microsoft Outlook 2010 program SharePoint 2010 będzie co jakiś czas podpowiadać słowa kluczowe lub powtarzające się tematy 
 • Sugestie współpracowników – Skorzystaj z automatycznej usługi, aby zapewnić aktualność sieci współpracowników. Proponuje ona współpracowników w oparciu o hierarchię służbową, udział w społecznościach, listy dystrybucyjne poczty e-mail, listy kontaktów programu Office Communicator oraz analizę najczęstszych adresatów wiadomości e-mail w programie Office Outlook. 
 • Szablony przepływu pracy – W przypadku typowych zadań, np. akceptacji lub recenzji, skorzystaj z gotowych szablonów przepływu pracy. 
  • Komentarz: Szablony przepływów pracy
 • Tablica notatek – Łącz się łatwo z innymi, zmniejsz nadmierne obciążenie pocztą e-mail i użyj funkcji tablicy notatek, aby rozpoczynać nowe dyskusje Wysyłaj uwagi, publikuj pytania i zaktywizuj społeczność.
  • Komentarz: Wenpart umożliwiający dyskusję
 • Typy udostępnionej zawartości – Definiuj typy zawartości centralnie i zarządzaj nimi, umożliwiając ich wykorzystanie w różnych farmach i zbiorach witryn. 
 • Usługa Zarządzane metadane – Definiuj metadane centralnie i zarządzaj nimi, umożliwiając ich wykorzystanie w różnych farmach i zbiorach witryn.
 • Usługi Word Automation Services – Skorzystaj z usług Word Automation Services, aby zapisywać, eksportować i drukować dokumenty programu Word. Usługi te ułatwiają także tworzenie i renderowanie dokumentów oraz manipulowanie nimi. 
 • Uściślanie oparte o metadane – Nowy panel uściślania programu SharePoint 2010 umożliwia zawężenie wyników wyszukiwania i szybsze odnajdywanie odpowiedniej zawartości. 
 • Wieloetapowa dyspozycja – Twórz wyrafinowane zasady zarządzania całym cyklem życia treści, korzystając z funkcji wieloetapowej dyspozycji.
 • Witryny przedsiębiorstwa typu wiki – Skonsoliduj informacje z całej firmy przy użyciu witryny przedsiębiorstwa typu wiki, tworząc scentralizowane, łatwe w użyciu repozytorium. Osadzaj zawartość dynamiczną — w tym także bogate multimedia — i dziel strony na kategorie przy użyciu usługi Zarządzane metadane. Zarządzaj stronami typu wiki jako rekordami, aby przyczynić się do zachowania przez firmę zgodności i przestrzegania zasad przechowywania dokumentów.
  • Komentarz: Świetnie spisujące się witryny wiki pozwalające na budowanie baz wiedzy
 • Wykrywanie duplikatów – Zmniejsz bałagan wynikający z wyświetlania wielu wersji tego samego dokumentu w wynikach wyszukiwania, korzystając z funkcji wykrywania duplikatów. 
 • Wyszukiwanie fonetyczne i wyszukiwanie pseudonimów – Wyszukuj nazwiska osób na podstawie ich brzmienia, bez znajomości dokładnej pisowni. 
 • Wyszukiwanie osób i wiedzy – Wyszukuj osoby według nazwiska lub powiązanych terminów.
  • Komentarz: Wyszukiwanie pracowników w oparciu o profile użytkownikó 
 • Wyszukiwanie w całym przedsiębiorstwie – Możesz przeszukiwać nawet 100 milionów dokumentów, co pozwala sprostać potrzebom całego przedsiębiorstwa i specjalnym wymaganiom poszczególnych działów.
 • Wyszukiwanie w systemie Windows 7 – Przeszukuj witryny programu SharePoint z poziomu pulpitu systemu Windows 7.
 • Wyszukiwanie zintegrowane – Korzystaj ze źródeł federacyjnych w wynikach podstawowych, w małym podglądzie wyników lub w formacie błyskawicznej odpowiedzi. Wyniki federacyjne obejmują informacje z innych źródeł, powiązane wyszukiwania oraz wyniki wyszukiwania osób, łącząc je ze sobą.
 • Zakresy wyszukiwania – Wyszukuj w określonym podzbiorze indeksu przy użyciu kryteriów, takich jak adresy URL i wartości właściwości.
 • Zapytaj mnie o – Umożliwia utworzenie listy własnych specjalizacji i zaproszenie współpracowników do zadawania pytań w sekcji „Zapytaj mnie o” profilu.
 • Zarządzanie bogatymi multimediami – Zapewnij sobie łatwość przechowywania, wyszukiwania i używania cyfrowej zawartości, a także zarządzania nią.
 • Zestawy dokumentów – Tworzenie zestawów dokumentów pozwala zarządzać powiązanymi treściami jak jedną całością, co przyspiesza wykonywanie typowych procesów w rodzaju wysyłania odpowiedzi na zapytania ofertowe.
  • Komentarz: Dodatkowa funkcjonalność usprawniająca zarządzanie dokumentów
 • Zgodność w każdym zakresie – Zarządzaj wersjami, wdrażaj harmonogramy przechowywania, deklaruj rekordy i nakładaj blokady prawne bez względu na to, czy masz do czynienia z zawartością w formie tradycyjnej, zawartością sieci Web czy zawartością społeczności.
 • Znaczniki – Klasyfikuj i organizuj duże ilości informacji w Twoim przedsiębiorstwie, stosując znaczniki. Wykorzystaj standardowe znaczniki taksonomiczne zdefiniowane przez organizację oraz nieformalne znaczniki społecznościowe definiowane przez pracowników.
Powyższe zestawienie zawiera wszystkie funkcjonalności SharePoint Server 2010 w wersji Standard. Dodatkowo ta wersja usługi SharePoint 2010 zawiera wszystkie funkcjonalności wersji SharePoint Foundation 2010.

5 thoughts on “Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 – część 2”

 1. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video
  to make your point. You obviously know what youre talking
  about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be
  giving us something enlightening to read?

 2. Obtaining footages from convenience stores, malls, and hospitals
  may not be much of a problem. However, it still operates
  primarily to benefit employers. This will make sure that it does not
  create any obligation that you did not intend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *