Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 – część 1

W związku z dużą liczbą zapytań dotyczących różnic funkcjonalnych między poszczególnymi edycjami SharePoint 2010 zdecydowałem się opublikować na łamach bloga zestawienie, którego autorem jest firma Microsoft uzupełnione moim komentarzem. Dostępne edycje usługi:

Wpis jest w całości oparty o zestawienie przygotowane przez firmę Microsoft, dostępne pod adresem: http://sharepoint.microsoft.com/pl-pl/buy/Strony/Editions-Comparison.aspx, które chyba najlepiej pokazuje różnicę między wersjami Server a Foundation.

SharePointServer2010


SharePoint Foundation 2010 – Dostępne funkcjonalności

 • Architektura usług SharePoint – Ustanawiaj usługi SharePoint i zarządzaj nimi przy użyciu nowej architektury usług SharePoint — uaktualnionej wersji opartej na architekturze dostawcy usług udostępnionych z programu SharePoint 2007.
  • Komentarz: Całkowicie nowa architektura rozdzielenia usług między serwerami. Brak konieczności wdrażania całego SSP celem uruchomienia jednej usługi Service Application.
 • Architektura wysokiej dostępności – Uprość planowanie i rozwiązania dotyczące wysokiej dostępności. Nowe funkcje zarządzania ciągłością działania IT — od lepszej obsługi dublowania baz danych po nową architekturę aplikacji usług – umożliwiają wypełnianie postanowień niezależnych umów dotyczących poziomu usług.
 • Blogi – Nowa wstążka programu SharePoint umożliwia formatowanie tekstu w blogu i łatwe przekazywanie obrazów.
 • Client Object Model (OM) – Model obiektów klienta umożliwia dostęp do interfejsu API programu SharePoint z komputerów zdalnych, programu Silverlight, ECMAScript oraz aplikacji .NET.
 • Dostosowanie za pośrednictwem przeglądarki – Możesz dostosować zawartość stron i składników Web Part w celu tworzenia witryn sieci Web, które spełnią określone oczekiwania Twojej firmy.
 • Dyskusje – Twórz tematy w dyskusjach i publikuj odpowiedzi, korzystając z możliwości łatwego śledzenia struktury wątków przedstawionych jako zapis rozmowy. Listy dyskusyjne oferują udoskonalony edytor tekstu sformatowanego oraz umożliwiają wykorzystanie wstążki programu SharePoint w celu ułatwienia edycji i korzystania z opcji formatowania.’
  • Komentarz: Niestety funkcja obecnie nie rozwijana. Brak jakichkolwiek zmian względem poprzedniej wersji.
 • Gotowe składniki Web Part – Ponad 40 gotowych do użycia składników Web Part, które mogą zwiększyć funkcjonalność każdego obszaru witryny, a ich dodanie wymaga zaledwie wskazania i kliknięcia.
 • Kolumna danych zewnętrznych – Uzyskaj dostęp do danych z zewnętrznych źródeł na istniejących listach programu SharePoint.
  • Komentarz: External Column umożliwia dostarczenie danych słownikowych z zewnętrznego źródła danych, np. bazy systemu ERP.
 • Konta zarządzane – Pozwalając programowi SharePoint 2010 przejąć kontrolę nad kontami, obniżysz wydatki na administrację. Program SharePoint 2010 umożliwia automatyczne resetowanie haseł w oparciu o zasady domen i powiadamianie administratorów o ich wygasaniu. Przechowywanie informacji o kontach w programie SharePoint 2010 pozwala zapewnić im bezpieczeństwo oraz zmniejszyć nakłady ponoszone na samodzielne zarządzanie nimi.
  • Komentarz: Rozwiązanie ułatwiające proces zarządzania kontami, na których pracują serwisy oraz usługi SharePoint oparte o moduł zaimplementowany w Centralnej Administracji.
 • Kreatory konfiguracji – Nowe kreatory poprowadzą Cię przez wszystkie czynności i pozwolą łatwo skonfigurować program SharePoint 2010.
  • Komentarz: Kreator automatyzujący konfigurację SharePoint jest przydatny tylko i wyłącznie dla małych rozwiązań. W przypadku SharePoint Server 2010 niestety nie spełnia swojej roli.
 • Lepsza instalacja i konfiguracja – Nowe narzędzie przygotowania produktów pozwala łatwo przygotować serwery i ich farmy do instalacji. Nowe kreatory upraszczają proces wdrażania, zaś funkcja Windows PowerShell pozwala wdrożyć i skonfigurować program SharePoint 2010.
  • Komentarz: Bardzo przydatna funkcjonalność automatyzująca proces wdrożenia niezbędnych do instalacji SharePoint 2010 komponentów do 2 kliknięć.
 • Lepsze funkcje wykonywania kopii zapasowej i przywracania – Rozbuduj zarządzanie ciągłością działania IT o udoskonalone funkcje wykonywania kopii zapasowych i przywracania. Wśród nowych możliwości dostępne jest tworzenie kopii zapasowych samych danych konfiguracyjnych oraz udoskonalona skalowalność, wydajność i elastyczność.
 • Listy programu SharePoint – Zarządzaj dokumentami i danymi przy użyciu list programu SharePoint — prostych, choć oferujących zaawansowane możliwości tabel złożonych z kolumn i wierszy.  Edytuj pozycje na liście za pomocą modyfikowalnych formularzy i korzystaj ze znajdujących się na niej danych przy użyciu widoków w możliwością dostosowania
 • Listy zewnętrzne – Dane pochodzące z systemów zewnętrznych mogą być teraz odczytywane i zapisywane tak samo, jak dane z list programu SharePoint.
  • Komentarz: External List pozwala udostępnić dane bazy danych czy też web serwisu jako listę SharePoint. Niestety taka lista ma nieco mniejszą funkcjonalność od tradycyjnej.
 • Łączność mobilna – Witryny i zawartość z telefonów komórkowych są teraz dostępne dzięki użyciu współczesnej mikroprzeglądarki i bramki dostępu.
 • Modele przepływu pracy – Twórz modele przypływu pracy w programach SharePoint Designer 2010 lub Visual Studio 2010, aby następnie wdrożyć je w programie SharePoint 2010. Skojarz modele przypływu pracy z elementem na liście programu SharePoint, dokumentem znajdującym się w bibliotece dokumentów lub bezpośrednio w witrynie programu SharePoint. Akcje przepływu pracy wykonywane są w reakcji na zdarzenia dotyczące użytkowników, zaś czas działania poszczególnych instancji może być długi.
 • Narzędzia deweloperskie programu Visual Studio 2010 dla SharePoint – Twórz, łącz w pakiety i debuguj rozwiązania programu SharePoint, korzystając z nowych narzędzi programu Visual Studio 2010. Dostępne w nim nowe narzędzia do projektowania pozwalają tworzyć składniki Web Part, jednostki Usług łączności biznesowej (dawniej jednostki BDC) oraz rozwiązania programu SharePoint. Skorzystaj z wbudowanych funkcji obsługi serwera Visual Studio Team Foundation Server, w tym z funkcji kontroli kodu źródłowego oraz budowania zespołowego.
 • Narzędzie analizy kondycji SharePoint – Szybko znajduj i usuwaj potencjalne problemy dotyczące wszystkich serwerów w farmie. Dzięki narzędziu analizy kondycji SharePoint można monitorować kondycję farmy. Umożliwia ona także automatyczną naprawę wielu typowych problemów dotyczących konfiguracji i wydajności.
  • Komentarz: Bardzo dobry system monitorowania kondycji środowiska SharePoint na bieżąco analizujące liczne parametry i raportujący problemy na poziomie logów oraz centralnej administracji
 • Obsługa aplikacji Office Web Apps – Wyświetlaj, udostępniaj, edytuj i twórz dokumenty pakietu Microsoft Office w programie SharePoint, korzystając z aplikacji Microsoft Office Web Apps.
  • Komentarz: Otwieranie dokumentów: Word, Excel, OneNote, PowerPoint poprzez przeglądarkę bez konieczności otwierania w aplikacji klienckiej.
 • Obsługa baz danych tylko do odczytu – Zminimalizuj czas przestojów związanych z operacjami instalacji poprawek i uaktualnieniami, a także zapewnij sobie obsługę większej liczby rozwiązań wysokiej dostępności dzięki lepszej obsłudze baz danych w trybie tylko do odczytu. Program SharePoint 2010 dostosowuje się do statusu „tylko do odczytu”, ograniczając działania użytkowników opierające się na zapisie za pomocą przejrzystej i skutecznej prezentacji.
 • Obsługa programu Windows PowerShell – Uzyskaj lepszą kontrolę i produktywność dzięki programowi Windows PowerShell, powłoce wiersza polecenia i językowi skryptowemu. Dla programu SharePoint 2010 dostępna jest przystawka pozwalająca używać programu PowerShell z posiadanymi instalacjami SharePoint i zarządzać farmą serwerów oraz automatyzować zadania przy użyciu gotowych apletów poleceń.
  • Komentarz: Powershell = Potęga. Umożliwia zrobienie wszystkiego z poziomu skrypt. Począwszy od instalacji całego środowiska po nadawanie uprawnień.
 • Obsługa różnych przeglądarek – Korzystaj z programu SharePoint za pośrednictwem przeglądarek Internet Explorer, Firefox i Safari.
 • Obsługa wielu podmiotów – Deleguj zadania administracyjne i dziel dane pomiędzy klientów lub jednostki biznesowe, korzystając z nowych funkcji i możliwości kontroli.
 • Obsługa Windows 7 – Zainstaluj program SharePoint 2010 w systemie Windows 7, Windows Vista lub Windows Server 2008, aby uczynić programowanie na potrzeby tego programu bardziej wygodnym.
 • Odbiorcy zdarzeń – Skorzystaj z szablonów projektów zdarzeń w programie Visual Studio 2010, aby wzbogacić możliwości działania, także w zakresie tworzenia stron sieci Web i list oraz zdarzeń dotyczących witryny. ~Dzięki odbiorcom zdarzeń aplikacje mogą w sposób synchroniczny lub asynchroniczny reagować na szereg różnych zdarzeń programu SharePoint.
 • Odzyskiwanie niedołączonych baz danych zawartości – Możesz tymczasowo instalować niedołączone bazy danych zawartości i przeglądać ich zawartość, wykonywać kopie zapasowe zbioru witryn i eksportować witryny i listy bez farmy odzyskiwania.
 • Pakiety rozwiązań – Wykorzystaj pakiet WSS Solution (WSP), aby wdrażać rozwiązania i funkcje na farmie programu SharePoint.
 • Połączenia z klientami pakietu Microsoft Office – Funkcja „Połącz z pakietem Office” programu SharePoint 2010 pozwala zaoszczędzić czas i energię. Dzięki niej aplikacje pakietu Microsoft Office otrzymują informacje o często używanych bibliotekach programu SharePoint. Biblioteka podłączona do pakietu Office staje się dostępna w widoku Office Back Stage, a użytkownik może otwierać i zapisywać pliki. Aby utworzyć nowy dokument pakietu Office, można wyświetlić listę szablonów w podłączonych bibliotekach, jak również szablonów lokalnych i dostępnych w trybie online.
  • Komentarz: Kluczowym elementem tej funkcjonalności jest możliwość zintegrowania aplikacji Microsoft Outlook z SharePointowymi listami kontaktów, zadań oraz kalendarzy. Dodatkowo możliwe jest usprawnienie pracy na bibliotekach dokumentów poprzez otwieranie ich jako udział sieciowy oraz dodawanie ich jako lokalizację zapisu dokumentów w aplikacjach pakietu Office.
 • Połączenia z programami Office Communication Server i Exchange – Program SharePoint można łatwo połączyć z programami Office Communication Server oraz Exchange. Zsynchronizuj informacje z profili użytkowników w programach Exchange, Office Communication Server i SharePoint oraz usłudze Active Directory.
  • Komentarz: Komunikacja zunifikowana dzięki integracji SharePoint – Lync – Exchange
 • Program SharePoint Workspace – Program SharePoint Workspace 2010 pozwala przenieść do trybu offline listy, biblioteki, dane aplikacji do zarządzania firmą, a nawet całe witryny. Możesz pracować lokalnie, a po nawiązaniu połączenia program SharePoint Workspace 2010 zsynchronizuje z serwerem wszystkie zmiany wprowadzone w trybie offline.
 • Przepływ pracy – Automatyzuj procesy współpracy przy użyciu zadań i formularzy. Skorzystaj z udoskonalonych funkcji czasu wykonywania przepływu pracy programu SharePoint 2010, których zakres obejmuje zarządzanie, przepływ pracy w witrynach, niestandardowe usługi lokalne, odbiorców zdarzeń oraz funkcje niezawodności.
  • Komentarz: Odświeżony mechanizm workflow’ów rozbudowany o nowe funkcjonalności oraz wspierany przez narzędzia SharePoint Designer 2010 oraz Visio 2010.
 • Pulpit nawigacyjny programisty – Monitoruj rozwiązania programu SharePoint i debuguj je, korzystając z pulpitu nawigacyjnego programisty. Pulpit nawigacyjny programisty zawiera informacje diagnostyczne, w tym szczegółowe dane na temat żądań dostępu do stron, użytej pamięci, uwierzytelnionych użytkowników oraz liczby obiektów SPRequest.
 • Raporty o użyciu i rejestrowanie – Popraw swój wgląd w wykorzystanie i wydajność serwerów dzięki nowej, zunifikowanej bazie danych rejestrowania programu SharePoint 2010. Rejestruj dane dotyczące wykorzystania i kondycji swojej farmy SharePoint. Nowy model obiektów rejestrowania w bazie danych umożliwia zapisywanie własnych raportów lub korzystanie z dostarczonych oraz rejestrację zdarzeń i danych śledzenia.
 • Rozwiązania “Sandbox” – Skorzystaj z rozwiązań „piaskownicy”, aby zachować bezpieczeństwo i zarządzać wydajnością systemu. Rozwiązania „piaskownicy” umożliwiają oddzielenie kodu od innych procesów, podnosząc bezpieczeństwo, ułatwiając kontrolowanie zasobów oraz pomagając zapobiegać problemom z wydajnością.
 • SharePoint Designer – Wprowadzaj modyfikacje bez użycia kodu, korzystając z nowych narzędzi programu SharePoint Designer, w tym edytorów list i typów zawartości, przepływów pracy do wielokrotnego użytku, szablonów XSLT i zewnętrznych typów zawartości.
  • Komentarz: Odświeżana wersja SharePoint Designera z nowymi funkcjonalnościami. Nadal w formie rozwiązania darmowego.
 • Skalowalność dużych list i zarządzanie nimi – Kontroluj wpływ list i bibliotek na wydajność serwera. Dławienie zasobów umożliwia użytkownikom wydajne zarządzanie listami i bibliotekami, które mogą zawierać miliony elementów.
 • Składnia LINQ dla programu SharePoint – Korzystaj ze składni Language Integrated Query bezpośrednio w kodzie C# lub VB.NET. Language Integrated Query (LINQ) to nowa, popularna składnia kwerend danych o silnej typizacji, która zapewnia sprawdzanie czasu kompilacji dla schematów list programu SharePoint oraz stanowi prostszą alternatywę dla kwerend CAML.
 • Składnik Web Part Silverlight – Przekazuj do bibliotek dokumentów aplikacje Silverlight XAP, aby móc z nich natychmiast skorzystać przy użyciu wbudowanego składnika Web Part Silverlight.
 • Składniki Web Part – Wzbogać witryny SharePoint o nowe funkcje, korzystając ze składników Web Part. Dodanie składnika Web Part do dowolnej strony spowoduje, że na wyświetlonej stronie pojawi się nowa funkcjonalność.
 • Strony typu wiki – Twórz strony, które połączą w sobie łatwość użycia stron typu wiki z funkcjonalnością składników Web Part.
  • Komentarz: Strony główne typu wiki umożliwiają ułatwić zarządzanie treścią stron SharePoin.
 • Struktura wstążki i okien dialogowych – Dostosuj wstążkę programu SharePoint, umieszczając na niej kontekstowe wstążki, grupy i elementy. Twórz własne okna dialogowe, które będą się otwierać na stronach sieci Web, zachowując kontekst użytkownika i wyglądając jak okna podręczne w aplikacjach innych niż dla sieci Web.
  • Komentarz: Całkowicie nowy interfejs oparty o Ribbon.
 • Strumieniowe źródła danych REST i ATOM – Ułatw sobie pracę z listami i danymi programu Excel w programie SharePoint 2010, korzystając z usług danych ADO.NET w celu uzyskania dostępu do danych REST/ATOM w aplikacji Visual Studio 2010.
 • Szablony przydziału – Kontroluj rozmiar zasobów magazynowania wykorzystywanych przez zbiory witryn oraz zasoby zużywane przez rozwiązania kodu użytkowników, korzystając z udoskonalonych szablonów przydziału.
 • Uaktualnienie wizualne – Uaktualnij oprogramowanie do wersji SharePoint 2010, pozostając przy wyglądzie i sposobie obsługi znanym z programu SharePoint 2007, z którego można w przyszłości zrezygnować. Zanim przejdziesz na interfejs użytkownika programu SharePoint 2010, wyświetl witrynę przy jego użyciu.
 • Ułatwienia dostępu – Większe ułatwienia dostępu, osiągnięte między innymi dzięki zastosowaniu wbudowanej obsługi nawigacji klawiaturą oraz obsługi obowiązujących w branży standardów w zakresie ułatwień dostępu, umożliwiają bardziej efektywne korzystanie z programu SharePoint.
 • Usługa łączności danych biznesowych – Deklaratywne modelowanie systemów zewnętrznych pozwala uwidocznić dane zewnętrzne w programie SharePoint 2010. Usługi BDC zapewniają łączność z systemami zewnętrznymi najróżniejszych typów, a przy tym oferują wbudowane funkcje obsługi połączeń z bazami danych, WCF oraz usługami sieci Web, zestawami Microsoft .NET Framework oraz niestandardowymi źródłami danych.
 • Usługi łączności biznesowej – Usługi łączności biznesowej (BCS, dawniej znane pod nazwą Wykaz danych biznesowych) umożliwiają pracę z danymi zewnętrznymi w programie SharePoint 2010 i pakiecie Microsoft Office 2010, zarówno w trybach online, jak i offline.
  • Komentarz: Usługa odpowiedzialna za zapewnienie komunikacji z systemami zewnętrznymi.
 • Usprawnione centralne administrowanie – Zwiększ wydajność zarządzania programem SharePoint 2010 dzięki usprawnionej administracji. Wstążka programu SharePoint umożliwia skonfigurowanie i zarządzanie farmą serwerów.
 • Uwierzytelnianie na podstawie Claim – Uwierzytelnianie oparte na oświadczeniach pozwala łączyć się z korporacyjnymi systemami obsługi tożsamości, takimi jak Active Directory, katalogi oparte o LDAPv3 i bazy danych dedykowane dla poszczególnych zastosowań, a także skoncentrowanymi na użytkowniku modelami tożsamości, np. systemami LiveID, OpenID i InfoCard.
 • Wielojęzyczny interfejs użytkownika – Skorzystaj z wbudowanej obsługi wielojęzycznego interfejsu programu SharePoint 2010. Zapewnij swoim użytkownikom możliwość wyboru języka w obrębie nawigacji w witrynie, menu, wstążki SharePoint oraz niestandardowych pól list.
 • Wstążka programu SharePoint – Nowa, kontekstowa wstążka programu SharePoint ułatwia szybkie i proste wyszukanie oraz użycie potrzebnych funkcji.
  • Komentarz: Całkowicie nowy interfejs usługi SharePoint, nawiązujący do Office 2007/2010.
 • Wyszukiwanie w witrynach – Znajdź informacje w bieżącej witrynie lub liście.
 • Zadania czasomierza SharePoint – Dzięki zadaniom czasomierza programu SharePoint uruchamianym w obrębie farmy możesz zarządzać zadaniami i monitorować je, korzystając z interfejsu administracyjnego farmy.
 • Zarządzanie poprawkami – Wykorzystaj funkcje zarządzania poprawkami wraz funkcją zgodności z poprzednimi wersjami, funkcją raportowania administracji centralnej oraz funkcją integracji z programem Windows PowerShell, aby zminimalizować czas przestojów i w przewidywalny sposób instalować aktualizacje oraz dodatki Service Pack.
  • Komentarz: Jest to jedno z bardziej przydatnych funkcjonalności SharePoint 2010 od strony administrowania usługami SharePoint
 • Zarządzanie uprawnieniami – Twórz niestandardowe poziomy uprawnień lub skorzystaj z sześciu domyślnych poziomów z możliwością modyfikacji (poza poziomami Ograniczony dostęp oraz Pełna kontrola).
 • Zdalne magazynowanie obiektów BLOB (funkcja SQL) – Przenieś dane binarne o dużych rozmiarach (obiekty BLOB) z serwera SQL Server na zewnętrze urządzenia pamięci masowej lub sprzęt o niższej cenie.
  • Komentarz: Bardzo wartościowa funkcja umożliwiająca “wyciągnięcie” plików z bazy danych do udziału sieciowego z wykorzystaniem SQLowej funkcji FILESTREAM.
 • Zdjęcia i funkcje obecności – Pomóż ludziom we wzajemnym rozpoznawaniu się poprzez zdjęcia. Skorzystaj z funkcji obecności, aby za jednym naciśnięciem przycisku wysyłać wiadomości e-mail, wiadomości błyskawiczne lub dzwonić do wybranych osób.

Powyższe zestawienie zawiera wszystkie funkcjonalności SharePoint Foundation 2010 – darmowej edycji usługi SharePoint 2010. Powyższe zestawienie dodatkowo jest bazą funkcjonalną którą zawiera każda z dodatkowo licencjonowanych edycji SharePoint Server 2010 – Standard oraz Enterprise.

2 thoughts on “Porównanie funkcjonalne edycji SharePoint 2010 – część 1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *