Powershell: Lokalna farma jest niedostępna

WIndows PowersHell

Szybka porada ku pamięci. Uruchamiamy Powershellowy Shell SharePointa 2010 i otrzymujemy komunikat:

The local farm is not accessible. Cmdlets with FeatureDependencyId are not registered.

 

W polskojęzycznej wersji będzie to komunikat: Lokalna farma jest niedostępna. FeatureDependencyId nie jest zarejestrowany.

 

Komunikat wynika z braku uprawnień na bazie SQL SharePoint_Config. W celu poprawnego uruchomienia cmdletu należy dodać uprawnienia na bazie. Jeśli chcemy wykonywać jakiekolwiek operacje najlepiej jak będzie to dbowner.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *