Gdy proces instalacyjny mówi STOP

Stop 4

Proces instalacyjny usług SharePoint lub Search Server w wersji 2010 jest znacznie przyjaźniejsza. Dzięki rozszerzeniu funkcjonalności instalatora pozwala nam on automatycznie zainstalować wszelkie niezbędne oprogramowanie i przejść do instalacji usługi SharePoint. Problem pojawia się, gdy instalator mówi STOP – po instalacji poprzednich poprawek wymagany jest restart.

Problemem jest fakt, że mimo wykonania restartu maszyny komunikat nadal się pojawia uniemożliwiając nam dalszą pracę. Oczywiście jest to bug, tyle że na poziomie systemu.

Błąd, o którym pisze objawia się poniższym komunikatem:

Setup is unable to proceed due to the following error(s):
A system restart from a previous installation or update is pending. Restart your computer and run setup to continue.

For the list of pre-requisites needed to install the product please refer to:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=106209

Correct the issue(s) listed above and re-run setup.

[singlepic id=78 w=320 h=240 mode=web20 float=center]

Sugerowanie się linkiem podanym w komunikacie niestety może nas tylko wprowadzić w błąd.

Chcąc usunąć problem musimy dokonać zmiany w rejestrze systemowym.

Operacje na rejestrach jest mocno wrażliwa, dlatego zalecam szczególną ostrożność. Ewentualny błąd może wywołać sporo problemów.

Scenariusz numer 1

Otwieramy w edytorze rejestru (regedit.exe) następującą ścieżkę:

  • HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\

W tym miejscu odszukujemy rekord PendingFileRenameOperations i kasujemy go.

Po tej operacji możemy przeprowadzić instalację.

Scenariusz numer 2

 Otwieramy w edytorze rejestru (regedit.exe) następującą ścieżkę:

  • HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Updates\
W tym miejscu odszukujemy rekord UpdateExeVolatile i zmieniamy jego wartość na 0.
Po tej operacji możemy przeprowadzić instalację.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *