Numer wersji SharePoint 2010

Windows PowerShell failProsty sposób na szybkie uzyskanie numeru wersji wdrożonego środowiska SharePoint 2010. Rozwiązane szczególnie przydatne w wypadku planowania wdrożeń upgradów lub podnoszenia wersji

Get-spfarm | select BuildVersion

W wyniku zapytani na ekranie wyświetlona zostanie wersja farmy SharePoint.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *