Wyświetlanie błędów w SharePoint 2010

ERROR 404 ERROR 404 ERROR 404 ERROR 404Od czasu do czasu niestety doprowadzamy do wysypania się naszego SharePointa. Niestety sytuacja taka jest nieunikniona w momencie dokonywania testów i modyfikacji. Przykład radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych z położonym SharePointem opisałem niedawno, dzisiaj natomiast przedstawię rozwiązanie dla sytuacji gdy uzyskujemy na witrynie Sharepoint komunikat o treści: An unexpected error has occurred. Niestety treści w takowym komunikacie jak i opisie brak. Wynika to z faktu wyłączenia wyświetlania pełnej treści błędów przez IISa. Nie pozostaje więc nic jak tylko włączyć pełne wyświetlanie błędów.

W SharePoincie 2010 włączenie tego mechanizmu różni się nieznacznie od dotychczasowej metody.

Krok 1

Otwieramy plik web.config danej web aplikacji IISa. Znajdziemy go w lokalizacji:

C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\NazwaWebAplikacji

Zmieniamy w nim dwa parametry. Pierwszy CallStack zmieniamy z  “false” na poniższą formę:

<SafeMode MaxControls=“200“ CallStack=“true“

oraz parametr CustomErrors z On na:

<customErrors mode=“Off“/>

Wielkość znaków ma znaczenie. Powyższe czynności w pełni wystarczają w WSS 3.0 / MOSS 2007.

Krok 2

Otwieramy plik web.config SharePointa. Znajdziemy go w lokalizacji:

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\LAYOUTS

Zmieniamy w nim analogiczny parametr CustomErrors z On na:

<customErrors mode=”Off” />

Ponownie wielkość znaków ma znaczenie.

Po dokonaniu powyższej konfiguracji naszym oczom ukaże się już pełny komunikat błędu.

2 thoughts on “Wyświetlanie błędów w SharePoint 2010”

  1. W SharePoint 2010 to na dwoje babka wróżyła. Jeżeli wprowadzimy powyższe zmiany, to stracimy informacje o Correlation ID, które jest bardzo przydatne przy przeglądaniu logów SharePoint’a.

    BTW: Dobry post.

  2. Przyznaję, że piszę o tych błędach bardziej od strony administracyjnej i stąd częściej korzystam z logów serwera lub komunikatach po stronie IIS/SharePoint.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *