Licencjonowanie SharePoint Foundation 2010

W związku z licznymi niejasnościami związanymi z licencjonowaniem SharePoint Foundation 2010 pozwolę sobie ten temat nieco rozjaśnić.

Według mojej najlepszej wiedzy na koszy licencyjne wdrożenia SharePoint Foundation składa się:

Licencje serwerowe:

 • Serwer w wersji Windows Server 2008/2008 R2, na którym będzie działała usługa SharePoint Foundation 2010
 • SQL Server 2005/2008/2008R2, na który będą działać bazy SQL. Punkt ten można wykluczyć stosując wersję Express serwera SQL
Licencje klienckie – dla każdego użytkownika SharePoint Foundation 2010:
 • Windows Server CAL
 • SQL Server CAL – można wykluczyć stosując wersję Express serwera SQL
Jak widać wdrożenie usługi SharePoint Foundation 2010 nie jest do końca darmowe, nie mniej posiadanie infrastruktury opartej o produkty Microsoftu pozwala wdrożyć rozwiązanie praktycznie bez dodatkowych kosztów licencyjnych.

4 thoughts on “Licencjonowanie SharePoint Foundation 2010”

 1. SharePoint Foundation w całości może działać na Windows Web Server i wtedy nie ma potrzeby CAL-a systemowego.

  1. @Ziemek dzięki celną uwagę. Zwróć jednak uwag, że nie do końca jest to tak klarowne. Na stronie: http://www.microsoft.com/poland/windowsserver2008/licensing-web-server.aspx znajduje się zapis:

   Licencje CAL systemu Windows nie są wymagane. Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje, w których system Windows Web Server 2008 służy do skalowania frontonu aplikacji, takich jak program Windows SharePoint Services i usługi zarządzania prawami w systemie Windows.

 2. Zasadniczym pytaniem jest moim zdaniem kwestia czy SharePoint może stać na Windows Web Server? Według licencji Win Web Svr 2008 R2:
  The software may be used solely as a front-end web server for development and deployment of Internet-accessible Web pages, Web sites, Web applications, and Web services and POP3 mail serving. Access to content, information, and applications served by the software may not be limited to your employees. You may run database engine software on an instance of the software solely to support applications running on the same instance of the software.
  Według mnie, zgodnie z fragmentem The software may be used (…) deployment of (…) Web applications, SharePoint można instalować na Web edition. Z ostatniego zdania wynika, że można też instalować SQL Express’a na tym samym serwerze. Porblem: Access to content, information, and applications served by the software may not be limited to your employees. Moje wątpliwości budzą fragmenty dotyczące po pierwsze ograniczenia dostępu do treści, po drugie, ograniczenia dostępu dla pracowników. Rozumiem, że gdybym chciał tworzyć publicznie dostępne witryny SharePoint nie byłoby z tym probelmu. Co jeżeli chcę tworzyć witryny dla klientów? Czy wówczas mogę zrobić logowanie? Nie ograniczam przecież dostępu tylko pracownikom…
  Z innego źródła – wymagania SharePoint Server 2010: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc262485.aspx – Software requirements w przypaku Single server with built-in database są następujące: The 64-bit edition of Windows Server 2008 Standard, Enterprise, Data Center, or Web Server with SP2; the 64-bit edition of Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise, Data Center, or Web Server; or the 64-bit edition of Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) Standard, Enterprise, Data Center, or Web Server. If you are running Windows Server 2008 without SP2, the Microsoft SharePoint Products Preparation Tool installs Windows Server 2008 SP2 automatically.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *