Konfiguracja baz SQL kontentu SharePoint

Microsoft SQL ServerOstatni wpis opisywał mniej więcej kontekst wystąpienia świetnie obsłużonego błędu HRESULT: 0x80040E14 wynikającego z braku miejsca na serwerze SQL. Dziś przypomnę natomiast ścieżkę ratunkową w takim momencie jak i dobrą praktykę w kontekście konfiguracji baz danych SharePoint na serwerze SQL.

Z mojego doświadczenia wynika, że w większości przypadków problemy z miejscem na serwerze SQLowym wynikają z bardzo szybko puchnącego rozmiaru logów transakcyjnych baz SharePoint. Dla przykładu baza kontentu jednej webaplikacji o rozmiarze 14GB była w stanie w ciągu kilku miesięcy wygenerować log transakcyjny o rozmiarze 600GB! Oczywiście nie każda instancja będzie generować takie rozmiary logów transakcyjnych nie mniej niemal w każdym przypadku są one BARDZO duże.

Chcąc uniknąć tego typu sytuacji musimy rozważyć dwa scenariusze:

Szczerze przyznaję, że niemal w każdym przypadku użytkownicy (w tym ja) decydują się rozwiązanie numer 2.

Chcąc wyłączyć zbieranie logów transakcyjnych dla baz SharePointowych musimy uruchomić SQL Server Management Studio po wybraniu bazy danych, która nas interesuje wybieramy Properties. W sekcji Options opcję Recovery model ustawiamy na Simple.

[singlepic id=59 w=320 h=240 mode=web20 float=center]

Po tej czynności chcąc zwolnić zasoby zajmowane przez log transakcyjny musimy wykonać operację Shrink na bazie danych. Czynność ta pozwoli nam “znaleźć” brakujące miejsce na dyskach serwera SQL. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na bazie, wybieramy opcję Tasks, Shrink oraz Databse. Po zaakceptowaniu w nowym oknie operacji zwolnimy zajmowane zasoby.

[singlepic id=60 w=320 h=240 mode=web20 float=center]

UWAGA!

Pamiętajcie by zawsze przed wykonaniem powyższych operacji wykonać backup shrinkowanych baz danych. Nie spotkałem się nigdy z problemami po wykonaniu tej operacji, nie mniej zawsze musi być ten pierwszy raz …

Sprawa druga to polityka bezpieczeństwa oraz polityka backupów firmy. Przed podjęciem powyższych działań, które realnie zmieniają możliwe scenariusze disaster recovery warto temat omówić szerzej. Może się okazać, że polityka bezpieczeństwa będzie wymagać częste backupy logów i basta …

One thought on “Konfiguracja baz SQL kontentu SharePoint”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *