SharePoint a akceleracja WAN

Ferrari 599XX

Dzisiaj krótki wpis ku pamięci dotyczący akceleracji rozproszonych sieci WAN w kontekście współpracy z SharePoint. SharePoint sam w sobie z takowym rozwiązaniem nie ma problemów nie mniej jeden problem może się pojawić. Po uruchomieniu akceleracji sieci WAN mogą przestać działać wszystkie kontrolki typu SharePoint Picker. Po uruchomieniu jakiegoś zapytania o użytkownika czy dane zewnętrzne kontrolka nie zwraca żadnych danych lub permanentnie prezentuje proces wyszukiwania.

Rozwiązaniem problemu jest wyłączenie cache’owania uwierzytelniania NTLM w  narzędziu akceleracyjnym. IIS wymaga autoryzacji NTLM per request. Po wyłączeniu wszystkich opcji, które oszczędzają zasoby na tym elemencie problem zostaje rozwiązany.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *