Wdrożenie Cumulative Update nie zmienia numeru wersji SharePoint

London Underground - car 012301 interior number plateKażdorazowe wdrożenie zbioru poprawek w postaci Cumulative Update lub też Service Packa zmienia numer wersji usługi SharePoiont. Natrafiłem jednak na scenariusz, w którym po wdrożeniu zbioru poprawek wersja usługi SharePoint nie uległa zmianie.

Precyzuję, że numer wersji wdrożonej usługi w Panelu Sterowania, w sekcji Programy i funkcje zmienił się zgodnie z dokumentacją dla danego zbioru Cumulative Updates, natomiast wersja weryfikowana na poziomie Web Aplikacji, wyświetlana w ustawieniach witryny pozostawała bez zmian.

Długie poszukiwania doprowadziły do przyczyny takiego stanu rzeczy: farma SharePoint o Microsoft Office SharePoint Server 2007 z wdrożonym dodatkiem Service Pack 2 posiadała dodatkowo wdrożony Service Pack 2 dla usługi Windows SharePoint Servcies 3.0 oraz dodatki Language Pack dla obu edycji.

W takim wypadku by całościowo dokończyć update farmy konieczne jest wdrożenie także zbioru poprawek Cumulative Update dla usługi Windows SharePoint Services 3.0. Dopiero po tej operacji zakończony zostaje update usługi SharePoint.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *