“Nie można teraz pobrać właściwości” – Nie działający edytor zawartości

Undecided

Błędów w SharePoincie nigdy za dużo. Ostatnio natrafiłem na kolejny przykład ciekawego zachowania środowiska SharePoint, w tym wypadku w osobie Microsoft Office SharePoint Server 2007 z dodatkiem Servie Pack 2. Zakładam jednak, że opisywany błąd ma prawo pojawiać się również w innych wersjach.

Tytułowy komunikat “Nie można pobrać właściwości” pojawia się podczas próby użycia webparta Edytor zawarości i dodania do niego nowej treści. Dodatkowo podczas zapisu wprowadzonych zmian uzyskujemy komunikat “Nie można zapisać zmian”. W efekcie nie mamy możliwości dodania nowego kontentu do wspomnianego webparta.

Rozwiązanie tego problemu jest bardzo zbliżone do opisanego kiedyś problemu z ewidencjonowaniem plików, polega ono na dodaniu wszystkich adresów, na których jawnie i niejawnie może zostać otwarta witryna:

  • http://adres_sharepointa
  • http://adres_sharepointa.domena.loc, gdzie domena.loc jest sufiksem DNS

w dwóch miejscach:

  1. W Mapowaniu alternatywnym witryny SharePoint:
  2. W liście “Bidings” – Powiązania w usłudze IIS na poziomie Site’ów. Niestety punkt pierwszy tego nie zapewnia więc konieczne jest wykonanie takowej czynności na wszystkich Frontonach sieci Web.

Po dodaniu adresów w obu miejscach, problem przestaje występować. Dodam tylko, że warto taką czynność wykonać wcześniej by uniknąć podobnych problemów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *