HTTP Error 503 The service is unavailable

Dzisiaj opis rozwiązywania problemu z komunikatem o tytułowej treści:
HTTP Error 503. The service is unavailable, który wyświetla się zamiast witryn SharePoint i sprowadza się do miana małej sytuacji kryzysowej. W wpisie tym znajdziecie ścieżki naprawcze przy wystąpieniu powyższego błędu.

Wpis będzie aktualizowany.
503


Scenariusz 1 - Wygasło hasło użytkownika, na którym działa pula aplikacji

Pierwsza i niepodważalna zasada działania w sytuacjach kryzysowych związanych z SharePointem to zaglądnięcie do logów. Oczywiście do logów serwerowych. Scenariusz 1 ma zastosowanie w sytuacji, gdy znajdziemy błąd opisany komunikatem: Login failed. The login is from an untrusted domain and cannot be used with Windows authentication. Jeśli nie mamy środowiska wielu domen Active Directory połączonych trustumi możemy założyć wygaśnięcie hasła konta, na którym działa dana Web Aplikacja IISa. W celu naprawienia sytuacji otwieramy Active Directory Users and Computers odnajdujemy konto, na którym działa pula aplikacji oraz na koncie  wybieramy “Hasło nigdy nie wygasa”.

[singlepic id=45 w=320 h=240 mode=web20 float=center]

Wykonujemy IISRESET oraz w razie potrzeby ręcznie uruchamiamy wyłączone pule aplikacji.

Scenariusz 2 - Problem z wczytaniem profilu użytkownika, na którym działa pula aplikacji

Jednym z przypadków wygenerowania tytułowego błędu jest również sytuacja, gdy poprzez błędną konfigurację IISa występuje problem z wczytywaniem profilu lokalnego (na serwerze) użytkownika. Objawia się on w logach następującym komunikatem: Windows cannot log you on because your profile cannot be loaded. Check that you are connected to the network, and that your network is functioning correctly. W tym wypadku konieczna jest zmiana konfiguracji IISa. Otwieramy okno przystawki IIS, następnie wybieramy zakładkę Pule aplikacji. Na aplikacji generującej błąd klikamy prawym przyciskiem myszy oraz wybieramy Ustawienia zaawansowane (Advanced Settings) oraz odnajdujemy opcję Załaduj profil użytkownika (Load User Profile). Zmieniamy wartość tego pola na False.

[singlepic id=46 w=320 h=240 mode=web20 float=center]

Wykonujemy IISRESET oraz w razie potrzeby ręcznie uruchamiamy wyłączone pule aplikacji.

Scenariusz 3 - Problem z GPO i uprawnieniami do logowania

Scenariusz numer 3 będzie chyba najczęściej spotykaną sytuacją, gdyż wynika z złej konfiguracji Group Policy Object dla konta, na którym działa pula aplikacji. Konto to musi posiadać uprawnienia do logowani jako serwis. Warto więc sprawdzić polisę definiującą te uprawnienia. W tym celu otwieramy przystawkę Group Polisy Editor oraz ścieżkę Computer Configuration -> Windows Settings -> Security Settings -> Local Policies -> User Rights Assignment. W tym miejscu otwieramy polisę Log on as a service. Dodajemy w tym miejscu wszystkie konta wykorzystywane przez SharePointa.

Wykonujemy IISRESET oraz w razie potrzeby ręcznie uruchamiamy wyłączone pule aplikacji.

9 thoughts on “HTTP Error 503 The service is unavailable”

 1. Bonjour,

  J’ai une erreur 503 après installation de sharepoint, je voulais donc tester le scenario 3, mais je n’ai pas accès au paramètre “Ouvrir une session en tant que service” le bouton qui permet d’ajouter un utilisateur est grisé et j’ai ce message en dessous :

  “Ce paramètre est incompatible avec les ordinateurs exécutant le Service Pack 1 de Windows 2000 ou une version antérieure….”

  Sharepoint 2010 est installé sur un Windows 2008 Server R2 avec le SP1.
  SQL Server 2008 R2 est installé sur une machine différente.

  Si quelqu’un peut m’aider 😉

  Merci et bonne soirée.

 2. @Denis check if you will have the same error meesage on Local Group Policy. Next think is to check if you run this screen on Administrator rights (UAC).

  And the most important part – check EventLog.

 3. Bonjour Simon,

  Merci pour ton message rapide ! 😉

  Alors j’ai réussi à modifier les stratégies de groupe et ajouter l’utilisateur spFarm dans “Ouvrir une session en tant que service”, pour cela j’ai du aller directement dans les GPO de l’AD.

  Mais j’ai toujours le même problème, le pool d’application pour Sharepoint Administration Central est arrêté, et j’ai l’erreur 503.

  Voici l’erreur que j’ai dans l’observateur d’évènements dans ISS :

  http://www.developpez.net/forums/attachments/p84902d1321346244/dotnet/general-dotnet/developpement-office-system/sharepoint/installation/error-503-installation-sharepoint-server-2010-x64/erreur.png/

  Merci de ton aide ! 🙂

 4. “HTTP Error 503. The service is unavailable.”. I solved this error by going to application pools and restarting sharepoint App pools.

 5. Merci j’ai réussi à régler le problème.

  J’ai ajouté les comptes de service de SharePoint aussi dans les stratégies de groupe “Ouvrir une session en tant que tâche” en plus de “Ouvrir une session en tant service”.

  Et cela fonctionne.

  Merci de votre aide 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *