Instalacja Windows SharePoint Services 3.0 cz.4 – Scenariusz z wbudowaną bazą danych – konfiguracja

logo-wssWracam po dłuuuugim czasie do procesu instalacji WSS 3.0 celem zakończenia tego cyklu. Osoby czekające na tą część zapraszam do dalszej lektury.

W naszym procesie instalacji Windows SharePoint Services 3.0 przeszliśmy już większą część drogi drogi. W poprzedniej części zainstalowaliśmy usługę SharePoint z wbudowaną bazą według domyślnej ścieżki instalacyjnej. Dzięki temu na naszym serwerze posiadamy już w pełni dostępną i funkcjonalną usługę WSS. W tym artykule pokażę co należy zrobić, aby istniejącą instalację przerobić tak by działała optymalnie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Ważne aby pamiętać, że domyślna ścieżka instalacji z wbudowaną bazą danych konfiguruje WSSa zgodnie z własnymi wytycznymi nie pozwalając nam jawnie na jej zmodyfikowanie podczas procesu instalacji. Dlatego ważne by nie pozostać na domyślnej konfiguracji, która na pewno nie ułatwi nam optymalizacji pracy środowiska.

Nasze działania należy rozpocząć od otwarcia Centralnej Administracji Usług SharePoint, gdzie będziemy wykonywać dalsze operacje.

Usunięcie stworzonych zasobów

Nasze prace rozpoczniemy od skasowania automatycznie utworzonej Web Aplikacji oraz zbioru witryn. Chcemy zrobić to przede wszystkim po to by móc korzystać z dobrodziejstw wbudowanej bazy danych, ale i z konfiguracji która nam odpowiada.

W tym celu otwieramy zakładkę Application Management oraz wybieramy Delete Web Appliaction. W nowym oknie wybieramy aplikację SharePoint – 80 oraz zaznaczamy pozostałe parametry: Delete content database oraz Delete IIS Web sites na Yes. Wybieramy przycisk Delete.

[singlepic id=39 w=320 h=240 mode=web20 float=center]

Po wykonaniu tej czynności zostanie usunięta:

  • Na SQLu – baza danych zawartości
  • Na IISie – aplikacja oraz witryna
  • W SharePoincie – cała web aplikacja

Otrzymujemy czysty serwer niemal identyczny, z tym uzyskanym po instalacji zaawansowanej na pełnej wersji MS SQLa.

Stworzenie nowej web aplikacji

Po usunięcie domyślnie utworzonej web aplikacji konieczne jest stworzenie nowej Web Aplikacji. W tym celu otwieramy ponownie zakładkę Application Management oraz wybieramy opcje Create or extend Web application.

W nowym oknie wybieramy opcję Create a new Web application.

[singlepic id=40 w=320 h=240 mode=web20 float=center]

W nowo otwartym oknie dokonujemy konfiguracji Web Aplikacji.

W sekcji IIS Web Site możemy pozostawić konfigurację domyślną – chcąc uruchomić aplikację na adresie serwera. W innym wypadku należy zastosować poradę dotyczącą uruchamiania SharePointa na innym adresie.

[singlepic id=41 w=320 h=240 mode=web20 float=center]

W sekcji Security Configuration oraz Load Balance URL domyślna konfiguracja może pozostać bez zmian. Oczywiście w miejscu tym możemy zdecydować o chęci zmiany uwierzytelniania na Kerberos, włączenie trybu anonimowego lub dostępu po httpsie.

[singlepic id=42 w=320 h=240 mode=web20 float=center]

W sekcji Application Pool definiujemy nazwę puli aplikacji na IISie oraz użytkownika na jakim ma pracować. Jeśli planujemy małe środowisko nazwa puli może pozostać nie zmieniona w innym wypadku warto nadać jest jakąś bardziej rozpoznawalną nazwę. W każdym z tych wypadków bardzo mocno zalecam by wybrać użytkownika tej puli w trybie Configurable z dedykowanym kontem stworzonym w Active Directory bez wygasającego hasła. Rozwiązanie takie gwarantuje znacznie większą stabilność usługi SharePoint.

Opcję Reset Internet Information Services pozostawiamy bez zmian.

[singlepic id=43 w=320 h=240 mode=web20 float=center]

W sekcji Database Name and Authentication mamy możliwość skonfigurować nazwę bazy danych jaka nam odpowiada – domyślnie podpowiada się baza zawierająca GUID. Uwierzytelnianie oparte o Windows authentication powinniśmy pozostawić zgodnie z zaleceniami.

Natomiast w sekcji Search Server należy wybrać już skonfigurowaną usługę wyszukiwania na naszym serwerze.

[singlepic id=44 w=320 h=240 mode=web20 float=center]

Po zakończeniu konfiguracji należy wybrać OK. W czasie przetwarzania nowa web aplikacja zostanie skonfigurowana zgodnie z naszymi preferencjami. Po zakończeniu przetwarzania w oknie podsumowania należy wybrać opcję Create new site collection. W nowym oknie będziemy mogli zdefiniować tytuł, opis, szablon, administratorów oraz co najważniejsze język zbioru witryn. Po utworzeniu nowego zbioru witryn możemy rozpocząć pracę na optymalnie skonfigurowanym środowisku SharePoint opartym o wbudowaną bazę danych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *