Dodanie ikony dla plików PDF

Kontynuuję obsługę plików w PDF w SharePoincie. W wpisie tym poznacie jak skonfigurować SharePointa tak by wyświetlał ikonę dla plików typu PDF.

1. Pobieramy odpowiedni plik z strony http://www.adobe.com/misc/linking.html.

2. Używając SharePointa 2010 otwieramy ścieżkę

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\IMAGES

Office_PDF

dla poprzedniej wersji wykorzystujemy ścieżkę:

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\IMAGES

Zapisujemy w niej plik pdf_icon.gif.

2. Następnie w SharePoincie 2010 otwieramy lokalizację:

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\XML

Dla poprzedniej wersji:

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\XML

Odnajdujemy plik o nazwie DOCICON.XML i otwieramy go za pomocą Notatnika.

3. W sekcji <ByExtension> dodajemy nowy wpis:

<Mapping Key=”pdf” Value=”pdf-icon.gif”/>

Zapisujemy zmiany.

4. Wykonujemy reset IIS za pomocą polcenia iisreset. Po ponownym załadowaniu witryny, pliku typu PDF będą posiadać swoją ikonę.

3 thoughts on “Dodanie ikony dla plików PDF”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *