Otwieranie plików PDF w SharePoint 2010

PDF-logoW SharepPoincie 2010 domyślnie pliki PDF można jedynie pobierać na dysk. Użytkownik próbując otworzyć plik musi pobrać go na dysk i otworzyć z dysku. Rozwiązanie takie jest więcej niż nie wygodne. Chcąc doprowadzić do sytuacji, aby pliki pdf otwierały się w przeglądarce musimy przekonfigurować ustawienia Web Aplikacji SharePointa.

W tym celu otwieramy Centralną Administrację usług SharePoint. Następnie wybieramy Application Management oraz Manage web application. W tym miejscu wybieramy aplikację, na której chcemy umożliwić otwieranie plików PDF oraz z wstążki wybieramy General Settings. W oknie ustawień ogólnych web aplikacji odnajdujemy sekcję Browser File Handling oraz zmieniamy tryb pracy z Strict na Permissive.

Po zmianie konfiguracji pozostaje jedynie wykonanie restartu puli IIS poprzez polecenie iisreset. Po wykonaniu tej czynności pliki PDF będą otwierać się w przeglądarce.

One thought on “Otwieranie plików PDF w SharePoint 2010”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *