Błąd podczas tworzenia bazy danych konfiguracji SharePoint Foundation 2010 na Windows 7

FAIL stamp

Kontynuuję serię wpisów dotyczących wdrażania SharePointa 2010 na platformie “nie serwerowej”. Dzisiejszego dnia opiszę wam rozwiązanie błędu pojawiającego się podczas procesu konfiguracji usługi SharePoint Foundation 2010 na komputerze z systemem Windows 7. Zakładam, że błąd ten może występować również w konfiguracji z usługą SharePoint Server 2010 lub systemem Windows Vista.

Podczas konfiguracji środowiska w kroku trzecim konfiguracji: Tworzenie bazy danych konfiguracji otrzymujemy komunikat o niepowodzeniu instalacji. Niestety brak tam jakiejkolwiek informacji poza odesłaniem nas do logów.

W logach jesteśmy w stanie znaleźć zdarzenia o ID: 104 dodane przez SharePoint 2010 Products Configuration Wizard zawierające następujące informacje:

Failed to create the configuration database.
An exception of type System.ArgumentException was thrown.  Additional exception information: Specified value is not supported for the {0} parameter.
System.ArgumentException: Specified value is not supported for the {0} parameter.
kub też:
Failed to create the configuration database.
An exception of type Microsoft.SharePoint.SPException was thrown. Additional exception information: User cannot be found.
Microsoft.SharePoint.SPException: User cannot be found.
Jak widać pierwszy błąd zupełnie nie zawiera w sobie żadnego przesłania, nie mówiąc o informacjach. Drugi natomiast kieruje nas już w dobrym kierunku, którym jest Active Directory a dokładnie łączność z kontrolerem domeny. Okazuje się bowiem, że bez komunikacji z kontrolerem domeny nie jest możliwe prawidłowe stworzenie bazy danych konfiguracji. W wypadku takim należy połączyć się VPN umożliwiając komunikacji z AD lub też na czas konfiguracji baz danych wpiąć się do sieci lokalnej kontrolera domeny.

One thought on “Błąd podczas tworzenia bazy danych konfiguracji SharePoint Foundation 2010 na Windows 7”

  1. Dodam, że połączenia z kontrolerem domeny wymaga również tworzenie nowej web aplikacji. Bez połączenia pojawia się komunikat o błędzie z wiele mówiącą informacją o złym parametrze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *