Gdy widok arkusza danych odmawia posłuszeństwa

If You Mess Up, Fess UpMieliśmy już opis radzenia sobie z problemami z widokiem Eksploratora to dzisiaj pokrótce o tym w jaki sposób naprawić nie działający widok arkusza danych na maszynie klienckiej. Zasadniczo objawia się on zawsze komunikatem:

Nie można wyświetlić listy w widoku Arkusz danych z jednego lub większej liczby następujących powodów: składnik arkusza danych zgodny z programem Windows SharePoint Services nie jest zainstalowany, przeglądarka nie obsługuje formantów ActiveX lub obsługa formantów ActiveX jest wyłączona.

Pierwszy zestaw działań jaki należy wykonać znajdziecie na prowadzonym przeze mnie niegdyś blogu. Sprowadzają się one zasadniczo do dodania witryny do strefy lokalny intranet oraz zainstalowanie odpowiedniego pakietu Office. W wypadku braku tego ostatniego można się wspomóc SharePoint Designerem 2007. W większości wypadków takie działania w zupełności wystarczają.

Nie mniej występuje sytuacja, gdy podejmujemy wszystkie te działania a widok arkusza danych nadal rzuca nam powyższym błędem. W takim wypadku może uratować nas poniższe działanie. Mi kilkakrotnie jako ostateczna ostateczność rozwiązała tenże mało przyjemny problem.

1. Usunięcie klucza w rejestrze:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{65BCBEE4-7728-41A0-97BE-14E1CAE36AAE}
2. Wywołanie z poziomu commandline polecenia:
regsvr32.exe stslist.dll

Po wywołaniu tego polecenia widok arkusza powinien działać już prawidłowo. Jeśli nie działa nadal, to zapewne macie IE w wersji 64-bitowej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *