SharePoint 2010 a przeglądarki

Każdy kto kilka miesięcy temu interesował się zapowiedziami dotyczącymi SharePointa 2010  na pewno kojarzy informacje o znacznie lepszym, czasem można było nawet trafić na informację o pełnym wsparciu dla alternatywnych przeglądarek. Jako, że jesteśmy już po premierze nowego SharePointa możemy zweryfikować te dosyć nie precyzyjne informacje. Zakładam, że nie tylko ja miałem przeświadczenie, że wraz z SharePointem 2010 nastąpi przełom w obsłudze wszystkich alternatywnych przeglądarek. No cóż na pewno jest lepiej, nie mniej rzeczywistość dosyć mocno zweryfikowała moje nadziej.

I migliori browser per il tuo pcW pełni wspierane przeglądarki

Na początek podstawowa informacja. W pełni obsługiwanymi przeglądarkami przeznaczonymi do pracy w środowisku SharePoint 2010 są tylko i wyłącznie:

  • Internet Explorer 7 – edycja 32 bitowa
  • Internet Explorer 8 – edycja 32 bitowa

Tylko dla tych dwóch przeglądarek nie występują żadne problemy z pracą na SharePoincie 2010.

Przeglądarki wspierane z ograniczeniami – edycje Internet Explorer 64 bitowe

Niestety okazuje się, że przeglądarki IE w wersji 64 bitowej nie wspierają pełnej funkcjonalności dla pracy w SharePoint 2010. Dotyczy to przeglądarek:

  • Internet Explorer 8 – edycja 64-bitowa
  • Internet Explorer 7 – edycja 64-bitowa

Zestawienie występujących problemów:

FUNKCJONALNOŚĆ OGRANICZENIA
Widok arkusza danych Funkcjonalność nie działa – Wymaga 64-bitowej wersji kontrolki ActiveX. Microsoft Office 2010 nie posiada tej kontrolki.
Edytowanie dokumentów w programach pakietu Office Funkcjonalność nie działa – Wymaga 64-bitowej wersji kontrolki ActiveX. Microsoft Office 2010 nie posiada tej kontrolki.
Kopiowanie oraz przekazywanie plików Funkcjonalność nie działa – Wymaga 64-bitowej wersji kontrolki ActiveX. Microsoft Office 2010 nie posiada tej kontrolki.
Integracja z Microsoft InfoPath 2010 Funkcjonalność nie działa – Wymaga 64-bitowej wersji kontrolki ActiveX. Microsoft Office 2010 nie posiada tej kontrolki.
Integracja z Microsoft PowerPoint 2010 Picture Library Wymaga 64-bitowej kontrolki ActiveX zawartej w Microsoft Office 2010
Tworzenie diagramów Microsoft Visio 2010 Funkcjonalność nie działa – Wymaga 64-bitowej wersji kontrolki ActiveX. Microsoft Office 2010 nie posiada tej kontrolki.
Opcja “Nowy dokument” Funkcjonalność nie działa – Wymaga 64-bitowej wersji kontrolki ActiveX. Microsoft Office 2010 nie posiada tej kontrolki.
Opcja “Wyślij do” Funkcjonalność nie działa na poziomie farmy, działa na poziomie webów – Wymaga 64-bitowej wersji kontrolki ActiveX. Microsoft Office 2010 nie posiada tej kontrolki.
InfoPath Form Services Funkcjonalność nie działa – Wymaga 64-bitowej wersji kontrolki ActiveX. Microsoft Office 2010 nie posiada tej kontrolki.
Integracje z bazami danyh ora arkuszami danych Funkcjonalność nie działa – Wymaga 64-bitowej wersji kontrolki ActiveX. Microsoft Office 2010 nie posiada tej kontrolki.

Podsumowując widać, że problemy te w większości wynikają z braku kompatybilności pakietu Microsoft Office 2010 z współpracą z SharePointem 2010 i przeglądarkami 64-bitowymi. Ze względu na ilość funkcjonalności jakie nie działa w związku z tym trzeba uznać, że do momenty wydania odpowiednich kontrolek w wersji 64-bitowej praca na Internet Explorer – edycja 64bitowa mija się z celem.

Przeglądarki wspierane z ograniczeniami – alternatywne przeglądarki

Zgodnie z obietnicą SharePoint 2010 zaczął częściowo wspierać alternatywne przeglądarki. Oficjalnie wspierane są:

  • Mozilla Firefox 3.6 (pracująca na systemie Windows)
  • Mozilla Firefox 3.6 (pracująca na systemie Unix / Mac OS)
  • Safari 4.04 (pracująca na systemie Mac OS)

Zestawienie występujących problemów:

FUNKCJONALNOŚĆ OGRANICZENIE
Połączenie z Outlook Funkcjonalność nie wspierana.
Widok arkusza danych Funkcjonalność nie wspierana.
Zarządanie WebPatami za pomocą interfejsu Drag and Drop Funkcjonalność nie wspierana.
Edytowanie dokumentów w programach pakietu Office Funkcjonalność wymaga Microsoft Office 2010 oraz wdrożenie dodatku Microsoft Office 2010 Firefox Plugin – FFWinPlugin Plug-http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199867
Widok eksploratora Funkcjonalność nie wspierana.
Kopiowanie i przekazywanie plików Funkcjonalność nie wspierana.
Integracja z Microsoft InfoPath 2010 Funkcjonalność nie wspierana.
Integracja z Microsoft PowerPoint 2010 Funkcjonalność nie wspierana.
Tworzenie diagramów w Microsoft Visio 2010 Funkcjonalność nie wspierana.
Opcja “Nowy dokument” Funkcjonalność wymaga Microsoft Office 2010 oraz wdrożenie dodatku Microsoft Office 2010 Firefox Plugin – FFWinPlugin Plug-http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199867
Opcja “Wyślij do” Funkcjonalność nie działa na poziomie farmy, działa na poziomie webów – Wymaga 64-bitowej wersji kontrolki ActiveX. Microsoft Office 2010 nie posiada tej kontrolki.
Integracja z InfoPath Form Services Funkcjonalność nie wspierana.
Integracje z bazami danyh ora arkuszami danych Funkcjonalność nie wspierana.

Jak widać i tutaj lista niewspieranych funkcjonalności jest bardzo duża. Trzeba jednak równocześnie zauważyć, że alternatywne przeglądarki znacznie lepiej radzą sobie z interfejsem i formatkami SharePointa.

Przeglądarki niewspierane

Przeglądarki nie wspierane do pracy z SharePointem 2010:

  • Internet Explorer 6 – edycja 32 bitowa

Cóż fakt braku wsparcia dla IE6 nie jest zaskoczeniem. Dla środowisku używających IE6 konieczne jest zmigrowanie przeglądarek do nowszej wersji.

Podsumowanie

Jak widać nie da się niestety na ten moment obejść użytkowania przeglądarki Internet Explorer 7/8  w wersji 32-bitowej. Informację tą warto uwzględnić w procesie planowania wdrożenia usługi SharePoint 2010. Na bieżącą powyższą listę bugów możecie śledzić na stronie:

4 thoughts on “SharePoint 2010 a przeglądarki”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *