Zwiększeniu limitu danych 50MB w SharePoincie

Business concept, paper boat and tsunami documentsSharePoint by design posiada limit wielkości plików jakie możemy załadować do biblioteki dokumentów ustawiony na wartość 50MB. Jeśli więc będziemy próbować załadować większy plik, niestety otrzymamy komunikat o błędzie. Na szczęście możemy dowolnie tą opcję edytować. W celu podniesienia tego limitu konieczne jest otwarcie Centralnej Administracji usługi SharePoint. Następnie wybieramy zakładkę Zarządzanie aplikacjami (Application Management) oraz Ustawienia ogólne aplikacji sieci Web (Web application general settings). W oknie tym mamy możliwość zdefiniowania maksymalnego rozmiaru pliku jaki pozwolimy przesyłać do SharePointa.

[singlepic id=20 w=320 h=240 mode=web20 float=center]

Oczywiście możemy taki limit definiować dowolnie. Należy tutaj pamiętać o charakterze systemu jakim jest SharePoint i typach plików jakie ze swej natury powinien on przechowywać. Zakładam więc limit rzędu 200-250MB wystarczy w zupełności.

Należy sobie jednak zdawać sprawę, że zezwolenie na przesyłanie dużych plików nie rozwiąże wszystkich problemów. Trzeba pamiętać również, że sama usługa IIS podczas bardzo długiego wykonywania jakiejś operacji, w tym także przesyłania plików może zwrócić błąd Timeout. Chcąc uniknąć takiego problemu konieczne jest podniesienie limitów dozwolonego czasu wykonywania operacji jak i czasu po jakim zwracany ma być błąd Timeout.

Zaczynamy więc od podniesieniu czasu po jakim usługa IIS zwróci komunikat TimeOut dla danego połączenia. Otwieramy Information Services (IIS) Manager, wybieramy dany Site i w Właściwościach (Properties/Ardvanced Settings) odnajdujemy pole Connction Time-out. Domyślą wartość 120 sekund zamieniamy na 600.

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie ustawień w pliku web.config znajdującym się w folderze: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS.
Należy poniższy kod:

<location path="upload.aspx">
  <system.web>
   <httpRuntime maxRequestLength="2097151" />
  </system.web>
 </location> 

Zastąpić przez:

<location path="upload.aspx">
  <system.web>
   <httpRuntime executionTimeout="999999" maxRequestLength="2097151" />
  </system.web>
 </location>

Do sukcesu potrzebna jest jeszcze edycja jednego pliku web.config. Tym razem z lokalizacji: C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80. Poniższy kod:

 <httpRuntime maxRequestLength="51200" /> 

Należy zastąpić poniższym kodem:


<httpRuntime executionTimeout="999999" maxRequestLength="51200" />

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności i zrestartowaniu puli IISa poprzez polecenie iisreset powinniśmy w pełni obsłużyć przesyłanie dużych plików do SharePointa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *