Ograniczenie użytkowników SharePointa do danego Organization Unit

imagesBardzo często zdarza się, że użytkownicy na listach czy to bibliotekach wybierają przez przypadek konta systemowe w polach typu osoba/grupa. Wybór taki skutkuje tym, że do SharePointa dodany zostaje nowy użytkownik – np. sekretariat. Zazwyczaj sytuacja taka jest dla nas mniejszym lub większym problemem. W szerszej skali możemy chcieć by dla danego zbioru witryn dostępni byli tylko użytkownicy z działu HR. W tego typu przypadkach przydaje się jedna z opcji SharePointa umożliwiająca ograniczenie dostępności użytkowników w polu osoba/grupa tylko do danego OU w domenie Active Directory.

Opisywane ograniczenie pozwala nam ograniczyć pole typu picker osoby/grupy do wybranego Organization Unit w domenie. W praktyce sprowadza się do sytuacji, w której we wszystkich polach gdzie mamy możliwość wybrać domenowego użytkownika dostępni będą tylko członkowie podanego OU. W praktyce sprowadza się to do sytuacji,  w której uprawnienia, przypisania oraz wybór osób ogranicza się tylko do wybranych osób, którymi możemy zarządzać z poziomu Active Dirctory. Opcję taką dla domeny DOMENA.PL włączamy za pomocą następującego polecenia:

stsadm -o setsiteuseraccountdirectorypath -path "OU=NAZWA_OU,DC=DOMENA,DC=LOC" -url http://ADRES_SHAREPOINT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *