Odinstalowanie Microsoft SQL Server Embedded Edition

logo_sql_server_2ndW ostatnich artykułach opisuję instalację usługi Windows SharePoint Services 3.0 w oparciu o darmową bazę danych Microsoft SQL Server Embedded Edition zwaną również Windows Internal Database, dziś jednak postaram się opisać w jaki sposób odinstalować taką usługę z naszego systemu. Okazuje się bowiem, że jej twórcy nie zaoferowali prostej i intuicyjnej metody na usunięcie jej z systemu operacyjnego. Oczywiście opcja taka istniej, nie mniej nie łatwo ją uruchomić.

Chcąc bowiem odinstalować usługę SQL Embedded Edition konieczne jest poszperanie po rejestrach systemowych. W tym celu otwieramy narzędzie regedit i otwieramy ścieżkę HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall. Tam na liście wpisów musimy odnaleźć wpis dotyczący Windows Internal Database analogiczny do poniższego:

[singlepic id=17 w=320 h=240 mode=web20 float=center]

Następnie musimy odnaleźć wartość wpisu UninstallString zbliżony do takiego wpisu:

[singlepic id=18 w=320 h=240 mode=web20 float=center]

Po odnalezieniu tej wartości konieczne jest uruchomienie komendy z linii poleceń, której składnia jest następująca “Wartość_UninstallString CALLERID=OCSETUP.EXE”. Konkretny przykład użycia:

MsiExec.exe /X{BDD79957-5801-4A2D-B09E-852E7FA64D01} CALLERID=OCSETUP.EXE

Po uruchomieniu tego polecenia rozpocznie się proces odinstalowywania bazy Microsoft SQL Embedded Edition. Jak widzicie nie jest to zbyt intuicyjny proces …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *