Zmiana kont i haseł usług na których pracuje SharePoint

My job.....Kontynuuję cykl administracyjnych porad dotyczących najbardzij przydatnych administracyjnych działań związanych z usługą SharePoint. Kolejny dzień przynosi na tapetę temat usług wykorzystywanych przez SharePointa do pracy. Jak wiadomo domyślna instalacja usług Windows SharePoint Services czy też Microsoft Office SharePoint Server usługi te uruchamia na koncie Local System co na pewno nie pomoże usprawnić nam stabilnej pracy usług SharePoint. Naszym celem będzie więc podmiana kont usług na użytkowników domenowych.

Dodam, że nie zalecam pracy na kontach systemowych ze względu na bardzo małą stabilność takiej pracy. Okazuje się bowiem, że choćby część aktualizacji może mieć negatywny wpływ na działanie usług. Chcąc tego uniknąć najlepiej stworzyć konto domenowe użytkownika, na którym usługi te uruchomimy. Taką samą praktykę zalecam dl uruchamiania puli aplikacji usług SharePoint.

Poniżej zaprezentowana metoda przydaje się również w scenariuszu gdy z jakichś przyczyn musimy zmienić hasło użytkownika na którym działają już uruchomione usługi.

Poniżej prezentuje skrypt, który umożliwi następujące operacje:

  • zaktualizuje hasło do konta używanego w puli aplikacji administracji centralnej
  • aktualizuje hasło do konta puli aplikacji używanego przez aplikacje sieci Web w farmie serwerów
  • zaktualizuje hasło do konta używanego do uruchamiania usługi Windows SharePoint Services Help Search
  • zaktualizuje hasło domyślnego konta dostępu do zawartości używanego przez usługę Windows SharePoint Services Help Search

Poniższy skrypt należy zapisać do pliku skrypt.bat i wywołać go z dwoma parametrami: pierwszym:  nazwa użytkownika z domeną a drugim nowe hasło. Finalna postać skrypt.bat DOMENA\Nazwa.użytkownika HASŁO.

@echo off
rem other app pools
echo *** Updating app pool passwords
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o updateaccountpassword -userlogin %1 -password %2 -noadmin
rem central admin
echo *** Updating Central Admin password
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o updatefarmcredentials -userlogin %1 -password %2
rem ssp - new
echo *** Updating ssp password for new installs
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o editssp -title "SharedServices1" -ssplogin %1 -ssppassword %2
rem ssp - upgrade
echo *** Updating ssp password for upgraded installs
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o editssp -title "Default Web Site" -ssplogin %1 -ssppassword %2
rem osearch
echo *** Updating osearch password
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o osearch -farmserviceaccount %1 -farmservicepassword %2
echo *** MANUAL UPDATE NEEDED. To update the password, visit the SSP Web application page, click Search Settings, and then click Default Content Access Account.
rem spsearch
echo *** Updating spsearch password
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o spsearch -farmserviceaccount %1 -farmservicepassword %2
echo *** Updating spsearch content access account
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN\stsadm.exe" -o spsearch — farmcontentaccessaccount %1 -farmcontentaccesspassword %2
rem restarting IIS
echo *** Doing soft restart of IIS
iisreset /noforce
echo on

Od siebie dodam, że skrypt pochodzi z stron Microsoftu a dokładnie z obszernego artykułu dostępnego pod adresem KB934838. Warto ten wpis uzupełnić o jego lekturę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *