Problem z instalacją Language Packa dla SharePoint 2010 na Windows 7

Windows 7 Default DesktopNiedawno napisaliśmy o opublikowaniu informację o wydaniu pierwszych Language Packów dla usług SharePoint 2010 oraz SharePoint Foundation 2010. Jak to zawsze bywa przy okazji instalacji dodatków w wersji beta mogą pojawić się problemy.

Poniżej opiszemy w jaki sposób poradzić sobie z porblemem instalacji Language Packa w systemie Windows 7.

Podczas instalacji tego dodatku, gdy nowego SharePoint’a mamy zainstalowanego w systemie Windows 7 (co jest możliwe) uzyskujemy następujący komunikat.

Setup is unable to procced due to the following error(s):
The product requires Windows Server 2008 (x64).
Correct the issue(s) listed above and re-run setup.

W takim wypadku konieczna jest modyfikacja ustawień konfiguracji Language Packa umożliwiająca instalację pakietu na innym systemie. W tym celu:

  • Rozpakowujemy ten pakiet do konkretnego folderu
  • Odnajdujemy plik config.xml w folderze Files\Setup
  • Dodajemy do konfiguracji poniższą linię kodu:
<Setting Id="AllowWindowsClientInstall" Value="True"/>

Po tej czynności rozpoczynamy instalację, która nie powinna generować już błędu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *