Evaluation Guide dla SharePoint Server 2010 dostępna

Old Poetry BookWraz z udostępnieniem publicznie wersji beta usługi Microsoft SharePoint 2010 na łamach witryn Microsoftu pojawia się coraz to bogatsza dokumentacja tej usługi. Po niedawno opublikowanej  dokumentacji dotyczącej migracji do nowych wersji SharePointa na łamach TechNeta udostępniony został przewodnik po nowym wydaniu SharePointa w wersji Server.

Evaluation Guide jest to blisko 60 stronicowy dokumentem mającym administratorom IT pomóc przygotować się do wdrożenia tego oprogramowania. Głównymi elementami tworzącymi zawartość tego pliku to opis podstawowych charakterystyk usługi takich jak:

  • wymagania
  • sposoby i możliwości wdrożenia
  • zróżnicowane scenariusze upgrade’u do nowej wersji

Jak głównych nowości w SharePoincie 2010:

  • usługi wyszukiwania
  • monitoring poprawności działania
  • kontrola wydajności usługi
  • PowerShell i SharePoint
  • nowe metody backupu SharePointa
  • modyfikacja wyglądu witryny

Dokument ten nie jest jeszcze finalną wersją dokumentacji tego produktu, nie mniej już dziś zawiera bardzo pokaźną bazę informacji.

Dokument do pobrania pod adresem:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *